Hva

Rådet, Nordnæs Bataillon, 1937.

Buekorps er en organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, turer og utflukter er vesentlige elementer. Buekorpsene i Bergen ble dannet på midten av 1800-tallet, og har trolig sitt opphav i datidens borgervæpning – som ekserserte på Engen. Borgervæpningens oppvisninger bar etter hvert preg av underholdning. Buekorpsene er organisert på liknende måte som borgervæpningen var, og har flere av dens formasjonsmønstre. Antallet medlemmer i korpsene varierer fra ca. 30 til over 100, i alderen 9-20 år. På det meste har tallet på buekorps i Bergen vært over 20. Dræggens Buekorps blir gjerne regnet for det eldste, stiftet i 1856. Skutevikens Buekorps hevder derimot at de ble stiftet så tidlig som i 1853. I 1991 ble det første buekorpset for jenter dannet; Vågens Bataljon. Korpsene har uniformer i sine egne farger, de har sine egne marsjer, medlemsblad og trykt historikk. I minst 12 norske byer har man hatt tilsvarende korps. Det er derimot bare i Bergen korpsene har fungert sammenhengende fra 1850-årene til i dag.

Les mer om de bergenske buekorps på deres egen nettsider, www.buekorps.no og www.buekorpsene.com

Hvor

Bergen byarkiv og ArkiVest bevarer arkiver etter flere buekorps, se oversikt over disse nedenfor, under Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Arkivene inneholder medlemsfortegnelser, fremmøtebøker, møtebøker, korrespondanse, materiale fra forskjellige jubileer, turer og andre aktiviteter knyttet til buekorpset/bataljonen. Videre finnes regnskap, tegninger, foto, lydopptak, avisutklipp, trykksaker og gjenstander – deriblant buekorps-faner.

Litteraturhenvisning

 • Bing, K. og A. Kvamme: Nordnæs buekorps og bataljon 1858-1918; med et tillegg for årene 1918-1938. Bergen 1938.
 • Sletten, T.: Tanker omkring våre buekorps. Bergen 1976.
 • Haugen, P.O.: Dræggens buekorps: 1856-1931: 24. mars-13. mai. Bergen 1931.
 • Schønfelder, L.: De bergenske buekorps. Oslo 1992.
 • Knutsen, B.: Dræggens buekorps 1956-1981: tillegg til historien 1856-1956. Bergen 1981.
 •  Friid-Christensen, S.: Til Drægggens buekorps paa 50 aarsdagen 13. mai 1906. Bergen 1906.
 • Corneliussen, H.: Skutevikens buekorps gjennom 100 år: et kort utdrag av korpsets historie skrevet ved korpsets 100‑års jubileum 8.juni 1953. Bergen 1953.
 • Skår, A.K.: Tradisjon – kameratskap – disiplin: en etnologisk studie av buekorps. Bergen 1984.
 • Bing, K.: Nordnæs buekorps og bataljon 1858‑1918. Utgit i anledning av korpsets 60-aars jubilæum. Bergen 1918.
 • Gjerstad, J. og Helge Stenseth: Når våren viser sine tegn: Mathismarkens bataljon 1887-1987: strøket og bataljonen gjennom 100 år. Bergen 1988.

Lister og referanser

 • BBA A-1834 Ladegaarden Bataljon
 • BBA A-1666 Mathismarkens Bataljon
 • BBA A-1835 Mulens Bataljon
 • BBA A-1615 Nordnæs Bataillon
 • BBA A-2756 Skansens Bataljon
 • BBA A-3078 Wesselengens Bataljon
 • BBA A-5431 Skutevikens buekorps
 • BBA A-4814 Støttelaget Skansens Bataljons venner
 • BBA A-5242 Sandvikens Bataljon
 • BBA A-5495 Nygaards Bataljon
 • BBA A-5950 Natlands Bataljon
 • BBA A-4848 Nordnæsguttenes forening
 • BBA A-6011 Buekorpsmuseet i Bergen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *