Hva

Dørinnfatning i Nykirken. Usignert tegning datert 5.06. 1884. Fra arkivet etter Fortidsminneforeningen i Bergen.

Med oppmålingstegninger menes tekniske beskrivelser av allerede oppførte byggverk i plan, snitt, fasader og detaljer, samt perspektiv. Slike oppmålingstegninger er gjerne blitt utført som ledd i en bygningsdokumentasjon. De fleste oppmålingstegninger er derfor tegninger av fredede bygninger, eller av andre bygninger med høy antikvarisk verdi. Se ellers arkitekttegninger og bygningstegninger.

Hvor

Oppmålingstegning av lyststedet Frydenlund, utført av arkitekt Egil Øfstegaard, 1943. Fra arkivet etter Bergen Arkitektforening.

Ved Bergen Byarkiv er det to arkiver med oppmålingstegninger av bygninger og anlegg: Bergen Arkitektforenings oppmålingsarkiv (A-0405) og oppmålingsarkivet etter Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Bergensavdelingen (A-1829).

Det finnes også oppmålingstegninger av kommunale bygninger i Byggprosjektavdelingens arkiv (A-2692).

Hvilke opplysninger

Oppmålingstegning av Nedre Strangehagen 10. Plan av 1. etasje. Utført av arkitekt Arne Halvorsen 1950. Fra arkivet etter Bergen arkitektforening.

Arkivene inneholder oppmålinger av kirker, festningsanlegg og ulike typer profane bygninger. Det er hovedsakelig fredede bygninger og anlegg som er blitt oppmålt, men arkivet inneholder også oppmålinger av bygninger uten formell vernestatus. Geografisk dekker arkivet etter Bergen Arkitektforening hovedsakelig Bergen, mens arkivet etter Fortidsminneforeningen også inneholder en del tegninger av bygninger og anlegg andre steder i Hordaland.

Antall tegninger av hver enkelt bygning eller anlegg varierer svært. I arkivet etter Bergen Arkitektforening er de enkelte kulturminnene stort sett dokumentert gjennom situasjonsplaner, fasader, snitt, grunnplaner og detaljtegninger, men i arkivet etter Fortidsminneforeningen varierer dokumentasjonsmengden fra kulturminne til kulturminne. Fra enkelte bygninger eller anlegg kan det kun være en enkelt detaljtegning, mens andre bygninger er nokså gjennomdokumenterte.

Klausulering og tilgang

Det er ingen klausulering for bruk av arkivene, men for kopiering av tegninger til kommersiell bruk, f.eks. Arkitekt- og byggevirksomhet, skal kunden betale en egen arkivavgift.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

  • Eldre Bergensarkitektur i utvalg, bd. I-VII. 1933-37. Utgitt av Bergens Arkitektforening, Bergen. I bøkene er mange av tegningene fra Bergen Arkitektforenings Oppmålingsarkiv gjengitt.

Opplysninger hos andre

Gamle Bergen Museum oppbevarer også en del av Bergen Arkitektforenings oppmålingsarkiv. Mesteparten av Fortidsminneforeningens arkiv er oppbevart i det Antikvariske arkiv hos Riksantikvaren i Oslo, også en del originaler av kopier som er oppbevart ved Bergen Byarkiv.

Lister og referanser

  • BBA A-0505 Bergens Arkitektforenings Oppmålingsarkiv. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
  • BBA A-1829 Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Bergensavdelingen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
  • BBA A-2692 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Digitalisert materiale

Enkelte bind av bokserien «Eldre Bergensarkitektur i utvalg» finnes tilgjengelig digitalt på Nasjonalbiblioteket.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *