Hva

Fra forhandlingsprotokollen for Fløens og Solheimsvikens bygningskommune i 1913.

Den tidlige bygningslovgivningen tok først og fremst sikte på å regulere byggevirksomheten i og omkring byene, men fra siste halvdel av 1800-tallet ble det i bynære og tettbygde strøk på landet opprettet en del særskilte bygningskommuner der bygningsloven ble gjort gjeldene. Bygningsloven av 1869 bestemte at det i disse bygningskommunene skulle opprettes et eget bygningskommunestyre på fem personer. Disse skulle velges av og blant aktuelle huseiere ved en særskilt valgforretning. Bygningskommisjonen skulle bestå av tre medlemmer pekt ut av amtmannen og representantene. Når bygningskommunestyret foretok bevilgninger i følge kommunestyret, skulle det fordele utgiftene etter bygningens branntakst. Beløpene ble inndrevet på samme måter som de øvrige kommuneskattene.

I 1924 kom en egen lov om bygningskommuner, men loven inneholdt bare mindre endringer. Bl.a. ble helserådets myndighet i bygningsrådssaker tillagt bygningskommunestyret. Under 2. verdenskrig ble bygningskommunestyret avløst av en nemnd som skulle oppnevnes av fylkesmannen. I 1965 ble det endelig vedtatt en felles bygningslov for hele landet og i 1970 ble bygningskommuneloven opphevet.

I omegnskommunene til Bergen ble det først opprettet bygningskommuner i de tidlige forstedsområdene Solheimsviken og Laksevåg. Fløens og Solheimsvikens bygningskommune ble opprettet i 1886 og Laksevåg bygningskommune i 1889. I 1916 førte den økende byveksten til at deler av Fana ble brakt inn under den generelle bygningslovgivningen. Se byggemeldinger og byggeår for hus.

Hvor

Bergen Byarkiv har mottatt arkivmateriale etter Laksevåg bygningskommune (A-0439) og Fløens og Solheimsvikens bygningskommune (A-0444).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Fløens og Solheimsvikens bygningskommune består hovedsaklig av forhandlingsprotokoller. Protokollene dekker perioden 1887-1915 og inneholder bl.a. opplysninger om anmeldte nybygg: dato/årstall, navn på byggherre, adresse, en grov beskrivelse av bygningen og bygningskommisjonens behandling av byggemeldingen.

Arkivet etter Laksevåg bygningskommune er langt større i omfang, men består hovedsaklig av ulike typer regnskapsmateriale. Noe av arkivet (ligningsprotokoll og kassabok) går tilbake til 1891, men mesteparten av materialet er fra 1930-40 årene. Av særlig interesse med hensyn til bygningsopplysninger er skattetakstprotokollene.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1848.09.13: Lov om bygningsvesenet
 • 1869.06.17: Lov om bygningsvesenet
 • 1899.04.12, nr.1: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1924.02.22, nr.2: Lov om bygningsvesenet
 • 1924.02.22, nr.1: Lov om bygningskommuner
 • 1965:06.18, nr.7: Lov om bygningsvesenet

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Henrik v. Achen: Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrasjonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene. Bergen Byarkivs skrifter, rekke A nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.
 • Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo 1987.

Lister og referanser

 • BBA A-0439 Laksevåg bygningskommune. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0444 Fløens og Solheimsvikens bygningskommune. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *