Hva

Epikrise for en hjertepasient 1949. Identifiserende opplysninger er fjernet.

En epikrise er en skriftlig oppsummering av en sykdomsstatus, sykdommens årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling som er fremstilt etter et nærmere spesifisert sykehusopphold eller konsultasjonstilfelle. Epikrisen skal sendes til det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. En epikrise omfatter vanligvis en maskinskrevet side og finnes i arkivene som et av dokumentene i en pasientjournal.

Hvor

Epikriser finner vi i pasientjournalene i arkivet til Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus fra omkring 1947 og framover. Vi kan også finne slike i pasientjournaler fra andre institusjoner, asyler, legearkiver eller andre arkiver som inneholder pasientjournaler eller pasientmapper.

Hvilke opplysninger

En epikrise gir opplysninger om sykdommen til en person som har vært innlagt på sykehus eller vært til konsultasjon. Opplysningene omfatter sykdommens status på konsultasjonstidspunktet, årsak, behandling hittil og plan for videre behandling. I tillegg har epikrisen opplysninger om personalia til pasienten og tidspunkt for sykehusoppholdet.

Lover mv. knyttet til emne

Forskrift om pasientjournal fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21.12.2002 med hjemmel i helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven har bestemmelser om epikriser.

Klausulering og tilgang

Epikriser inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til epikriser og pasientjournal er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *