Hva

Fortegnelse over utstedte ildstedsattester i Bergen tidsrommet 1. april – 1. juli 1873. Fra Stadskonduktørens kopibok.

En ferdigattest er et dokument fra bygningskontrollen om at et byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldene vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes kontroll med nybygget er avsluttet. Tidligere betegnelser på ferdigattester er ildsteds- eller skorsteinsattester og lovlighetsattester. Se byggemeldinger, byggesaksmapper og byggeår for hus

Hvor:

Bergen:
Fortegnelse over oppførte og attesterte bygninger i 1901, første halvår. Fra bygningssjefens kopibok.

Opplysninger om når et hus sto ferdig eller gjenparter av ferdigattester finnes bl.a. i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) og i arkivet etter Byutvikling/Byggesaksavdelingen (A-0540). Kopier av ferdigattester, samt skorsteinsattester vil også finnes i arkivet etter Bergen Brannvesen (A-1181).

Omegnskommuner:

Arkivet etter Byutvikling/Byggesaksavdelingen inneholder også ferdigattester for bygg i de tidligere omegnskommunene til Bergen. I tillegg finnes det ferdigattester i byggesaksmappene i arkivet etter Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet (A-0051).

Hvilke opplysninger

Ferdigattest fra byggesaksmappen for Eikeviken 55, 1980.

Bergens første bygningslov fra 1830 ga påbud om at det måtte utstedes en attest på skorsteinen før huset ble innflytningsklart. Lister over slike attester finnes bl.a. i stadskonduktørens kopibøker i arkivet etter Bygningsjefen i Bergen (A-0430).

Senere bygningslover innebar en skjerping av bygningskontrollen. Deler av byggearbeidene måtte byggeanmeldes og godkjennes spesielt, og først når alle involverte etater hadde gitt sin godkjenning kunne det utskrives en endelig ferdigattest med påtegnet brukstillatelse. Ferdigattester forelå etter hvert som egne skjema, og gjenparter av disse er oppbevart i byggesaksmappen sammen med med byggemeldingen, bygningstegninger m.v. Ved Bergen Byarkiv er det oppbevart byggesaksmapper i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430).

For de tidligere omegnskommunene til Bergen ligger det gjenparter av ferdigattester i byggesaksmappene i arkivet etter Bergen kommune, Byggesaksavdelingen (A-0540). Arkivet dekker tidsrommet mellom ca. 1964 – 1971. Ferdigattester fra omtrent samme tidsrom ligger også i byggesaksmappene i arkivet etter Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet (A-0051).

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Den kommunale bygningsadministrasjonen i Bergen ble opprettet i 1830 og det vil derfor ikke være mulig å finne nøyaktige opplysninger om byggeår i kommunale arkiver før dette årstallet. Det vil også ofte være vanskelig å finne opplysninger om byggeår for hus som til enhver tid lå utenfor byens grenser. Dette gjelder f.eks. de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane. Dette har sammenheng med at landdistriktene ikke kom inn under den generelle bygningslovgivningen før i 1965.

Litteraturhenvisning

 • Henrik v. Achen: Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrasjonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene. Bergen Byarkivs skrifter, rekke A nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.
 • Henrik v. Achen: En del arkiver vedr. bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Arkivfortegnelse. Bergen Byarkivs skrifter, rekke B, nr.1. Bergen Byarkiv 1983.

Opplysninger hos andre

Ferdigattester forteller både om alderen på en bygning og tidfester eventuelle om- og på bygninger. Opplysninger om alderen på en bygning vil en også finne i arkiver ved Statsarkivet i Bergen. Branntakstprotokollene her går helt tilbake til 1766.

Lister og referanser

Bergen:
 • BBA A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen 1972-.
 • BBA A-1181 Bergen Brannvesen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
Tidligere omegnskommuner:
 • BBA A-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen 1972-.

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *