Hva

Med bygdeveger menes mindre lokale vegstrekninger og broer som kommunen har ansvar for. Planlegging, bygging og vedlikehold av veger og broer i Norge er tradisjonelt blitt fordelt mellom de ulike forvaltningsnivåene kommuner, fylket og stat.

Fram til 1837 ble bygging av bygdeveier besluttet av amtmannen i samarbeid med bøndene. Fra 1837 ble det formannskapet og kommunestyret som i praksis fattet vedtak om bygdeveisanlegg. Etter veiloven av 1851 overtok kommunestyre det formelle ansvaret til å fatte vedtak om, bevilge midler til, bygge og vedlikeholde bygdeveier. Fram til ut på 1900-tallet hadde bøndene arbeidsplikt på veien, ev. ytelser i form av penger.

Fra 1931 ble de viktigste gjennomgangsveiene statens ansvar, de øvrige hovedveiene fylkeskommunenes, mens bygdeveien ble kommunenes ansvar. Veiloven fra 1963 delte veiene i riks-, fylkes- og kommunale veier.

Hvor

Den viktigste informasjon om bygging og vedlikehold av bygdeveier/kommuneveier er veiregnskapene i formannskapsarkivene. Alle veianlegg-/prosjekt har sitt eget selvstendige regnskap. De fleste formannskapsarkivene utenfor Bergen har egne serier med veiregnskap. Det kan også finnes slikt materiale hos herredskassererne.

Informasjon om bygging og vedlikehold av bygdeveier finnes også i saksarkivet og i forhandlingsprotokoller (kommunestyre-/formannskapsforhandlinger). Opplysningene i dette oppslaget baserer seg hovedsakelig på materialet fra Haus og Arna kommuner.

Hvilke opplysninger

Veiregnskapene i formannskaps-/kommuneregnskapene gir opplysninger om de enkelte bygdeveisanlegg; hovedsakelig regnskap med regninger og regnskapsbilag, material- og redskapslister, lønningslister (mannskap). Regnskapet gir informasjon om de tilskudd som er gitt av kommunen, fylket og andre. Regnskapsbilagene gir informasjon om hvilke varer og tjenester som er kjøpt. Lønningslistene gir opplysninger om vegarbeiderne, arbeidstid, lønnsforhold m.m.

I formannskapets saksarkiv finnes mer historisk dokumentasjon vedrørende bygdeveier. Det er korrespondanse, bidragsfortegnelser (bøndenes ytelser i arbeidsdager el. penger og grunnavståing til vegbygging og vedlikehold), grunnavståelsesdokumenter, kartskisser, prisoverslag, korrespondanse m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Ingen klausulering, tilgang for alle.

Litteraturhenvisning

  • Bjørnland, Dag: Vegen og samfunnet. Vegdirektoratet 1989.
  • Mykland, Liv og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Universitetsforlaget 1987.

Lister og referanser

  • BBA A-0057 Haus/Arna formannskap

Rc veiregnskap 1914-1964. Hvert veianlegg/prosjekt har sitt eget selvstendige regnskap

Daa 10, Dac 26., saksarkiv med veisaker (hovedsaklig før 1945)

Dac 6, Dad 56, Ec 9 m.fl. saksarkiv m. veisaker (hovedsaklig e. 1945).

  • BBA A-0501 Fana formannskap

Re, bygdeveisregnskap

Ea (1910-1971) og Eb (1887-1971), veisaker

  • Også andre formannskapsarkiv har serier med veiregnskap og andre veisaker.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *