Hva

Forklaringen viser at kokke Helga Malene Hauge levet et svært omflakkende liv.
Forklaringen viser at kokke Helga Malene Hauge levet et svært omflakkende liv.

Hjemstavnsforklaring eller hjemstedsforklaring er et dokument som fastslår hvilken kommune en person er hjemmehørende i.  En kommune som utbetalte fattigunderstøttelse til en person som ikke hadde hjemstavn i denne kommunen kunne kreve refusjon fra vedkommendes hjemstavnskommune. Svært mye tid og krefter gikk etter hvert med til diskusjoner de enkelte fattigvesen imellom om hjemstavn for en lang rekke omstreifende fattige. Hjemstavnsforklaringene finnes delvis som originale dokumenter som noen ganger er ordnet i egne serier, noen ganger lagt i klientmapper, delvis som avskrifter eller sammendrag i spesielle protokoller

Hvor

Hjemstavnsforklaringene finnes i arkivene etter fattigvesenet/forsorgsvesenet i de enkelte kommunene.

Hvilke opplysninger

En sjømanns liv kan også beskrives i en hjemstavsforklaring.
En sjømanns liv kan også beskrives i en hjemstavsforklaring.

«De Udflyttedes Navne, Alder, Fødested, hvor længe de have opholdt sig i Districtet, og hvis de ere fødte udenfor det District, hvori Moderen ved deres Fødsel havde Hjemstandsret, da tillige dette.» (Fattigloven av 1845, § 18)

I endel tilfeller vil forklaringene inneholde sammendrag av hvor vedkommende person har oppholdt seg og hva han eller hun har livnært seg med i mange år tilbake. Dokumentene som tjener som illustrasjon her viser hvordan en sjømanns og en kokkes liv er kartlagt i nokså stor detalj.

Lover mv. knyttet til emne

  • Fattiglovene av 20.09.1845, § 18
  • Fattiglovene av 06.06.1863, §§ 12-28
  • Fattigloven av 19.05.1900, § 14 og 18

Klausulering og tilgang

Forklaringene er klausulert i 60 år. Utover denne tid vises en viss forsiktighet mht til offentlig tilgang. Grunnen til dette er at hovedpersonens barn er nevnt og kan ha berettiget krav på beskyttelse.

Utenfor klausulbestemmelsene er materialet åpent tilgjengelig. Innenfor klausulbestemmelsene er materialet tilgjengelig for parter og andre med lovhjemlet rett. Forskere må søke tilgang hos departementet. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig henvendelse vedr. enkeltsaker.

Problemer

En god del av det opprinnelige materialet er gått tapt gjennom kassasjoner, særlig for Bergens vedkommende.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

I Politimesterens arkiv, Statsarkivet i Bergen finnes systematiserte hjemstavnsforhør mv for perioden ca 1850 – 1914.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *