Hva

En av brannvesenets oppgaver har lenge vært å kontrollere at bestemte brannredskaper var på plass i alle hus og at andre krav på brannsikkerhet var i orden. Det var huseiernes plikt å sørge for at dette var i orden. Kontrollen ble utført gjennom å gå brannsyn, tidligere kalt brannvisitasjoner.

Hvor

Opplysninger om brannvisitasjoner og brannsyn finnes i arkivene etter de ulike brannvesen i Bergen og de tidligere omegnskommunene: Bergen brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna brannvesen, Fana brannvesen, Laksevåg brannvesen og Åsane brannvesen.

Hvilke opplysninger

For hver adresse og huseier er det registrert og kontrollert at ildsteder, piper, ovner og komfyrer m.m. er i orden.

Lover mv. knyttet til emne

 • 27.09.1886 – om mangler ikke var rettet på innen fristens utløp, ønsket Departementet for de offentlige arbeider en innsendt oppgave over eiendommen med beskrivelse over hva manglene gjaldt, i hvilken bygning de var, og hva som måtte gjøres for å få feilen utbedret.
 • 26.04.1898 – besiktigelsen skulle protokollføres i en av magistraten autorisert protokoll. Mangler, ulovlige og ildsfarlige forhold skulle skrives inn i boken. Feierinspektøren og feiermesteren skulle skrive under protokollen hver dag. Den skulle kontrolleres av branndirektøren. Branndirektøren skulle ha utskrift av protokollen etter hver dags brannvisitasjon. Fortegnelse over mangler ved ettervisitasjonen skulle feierinspektøren sende til branningeniøren.
 • 15.08.1908 – det skulle føres en av ordføreren godkjent bok, som etter hvert alminnelig eller særskilt brannsyn skulle forelegges brannstyret gjennom brannsjefen.
 • 1917 – ved brannsyn skulle det føres en av ordføreren godkjent bok, som skulle forelegges brannstyret gjennom brannsjefen etter hvert brannsyn. Det skulle oppgis mangler og den frist, som ble gitt til huseieren for å rette på dem.
 • 22.06.1920 – «10, innberetninger fra brannsynet til brannsjefen skulle gis skriftlig.
 • 19.11.1954 – Lov om brannvesenet
 • 29.05.1970 – Lov om brannvesen

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Ramnefalk, Birgitta: Administrasjonshistorier for Bergen Brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna kommune, Fana brannvesen, Laksevåg brannkommisjon, Laksevåg brannvesen, Salhus brannkommune og Åsane brannvesen. Upubliserte ms ved Bergen Byarkiv.

Lister og referanser

 • BBA A-0181 Bergen brannkommisjon
 • BBA A-1181 Bergen Brannvesen
 • BBA A-0257 Fløen og Solheimsviken brannkommune
 • BBA A-1621 Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna brannvesen
 • BBA A-1395 Fana brannvesen
 • BBA A-1234 Laksevåg brannvesen
 • BBA A-1396 Åsane brannvesen 

Arkiv:

Arkivskaper

År

A-0181 Bergen brannkommisjon

 

Ia Visitasjonsprotokoller 1736-1862      
  Ib Mangler ved brannvisitasjoner 

 

1834-1835
A-1181  Bergen Brannvesen

 

Le-Lm Brannsynsprotokoller 1.-9. distrikt 1887-1953      
  Ln Brannsynsskjemaer

 

1953-1973      
  Lo Kartotek til brannsynsskjemaene

 

1953-1973
  Lp Spesielt brannsyn, jfr.

Lq Hus som berøres av brannloven 1908 § 3, 3.-5. distrikt

Lr Bygningskontroll etter hotellbrannloven, 1. – 6. distrikt

Ls Sikring av hus og bedriftsbrannvern

 

1971-1974      
A-0257 Fløen og Solheimsviken brannkommune

 

Lc Brannsynsprotokoll 1910-1915
A-1621 Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna brannvesen

 

Ja Brannsynssaker 1939-1971
A-1395 Fana brannvesen

 

Lb Brannsynsprotokoller 1950-1963      
A-1234  Laksevåg brannvesen

 

La Brannsynsprotokoller 1913-1958      
A-1396  Åsane brannvesen

 

Lb Brannsynsruten 1953-1959
  Lc Brannsynsprotokoll

 

1954-1958

 

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *