Hva

Tidlige brannanordninger og andre bestemmelser beskriver i detalj hvem som hadde hvilke oppgaver ved branner. Brannredskaper var i 1707 utplassert ved 8 alarmplasser i byen, og befolkningen var delt inn etter hver 3. rode med en kaptein som skulle føre borgerskapet til ilden. Kapteinen assisterte branndirektøren. Byen hadde også flere korps med bestemte oppgaver ved branner. Bergen fikk et lite, men fast ansatt brannkorps i 1863, dette overtok oppgavene ved utrykning. Se for øvrig administrasjonshistorie for Brannvesenet, kap. 5. Se Litteraturhenvisning nedenfor. 

Hvor

Opplysninger om brannutrykninger finnes i arkivene etter de ulike brannvesen i Bergen og de tidligere omegnskommunene: Bergen brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna brannvesen, Fana brannvesen,  Laksevåg brannvesen og Åsane brannvesen.

Hvilke opplysninger

Brannutrykningene ble registrert i en journal og det skulle skrives en brannrapport for hver utrykning.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Rapporter fra brannutrykninger inneholder relativt ofte personsensitivt materiale, spesielt mht. brannårsak, skader og enkeltpersoners oppførsel under brannen. Rapportene er derfor underlagt 60-års klausul som helhet. Enkeltrapporter som ikke inneholder slike opplysninger er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Pga. klausuleringsforholdene ønskes skriftlig henvendelse vedr. innsyn i materiale om brannutrykning.

Litteraturhenvisning

  • Ramnefalk, Birgitta: Administrasjonshistorier for Bergen Brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna kommune, Fana brannvesen, Laksevåg brannkommisjon, Laksevåg brannvesen, Salhus brannkommune og Åsane brannvesen. Upubliserte ms ved Bergen Byarkiv.

Lister og referanser

  • BBA A-1181 Bergen Brannvesen         

Arkiv

Arkivserier

År

A-1181  Bergen Brannvesen

 

Ka Brannjournaler 1863-1974
  Ke Journaler for kranbilene

 

1948-1977
  Kf Rapporter for kranbilene

 

1948-1972        
  Kg Sjøsprøyter, motorsprøyter og dampsprøyter

 

1940-1971        
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *