Hva

Fengselsundervisning var betegnelsen på den skoleundervisning som unge innsatte i fengsel under 18 år var pålagt å gjennomføre. Undervisningen var gitt i henhold til lov om fængslesvæsenet av 1958 og lov om Tvangsarbeide av 1900 som bestemte at «….Personer under 18 Aar skal i regelen alltid modtage saadan» (dvs. undervisning). Undervisning hadde til hensikt å skaffe den innsatte en fullendt grunnskoleutdanning, noe vedkommende gjerne manglet.

Undervisning og skolegang i fengselet er fremdeles et svært viktig element i rehabiliteringsarbeidet. Lovgivningen på dette området er nå forandret og omfatter også andre grupper innsatte. Se Lover m.v. knyttet til emne. Administrativt lå Fengselsundervisningen under Nygård skole som bl.a. utstedte vitnemål. Lærerne var kommunalt ansatte.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer arkivet etter fengselsundervisningen (A-1205) ved Bergen kretsfengsel for tidrommet 1970-1986. Etter 1986 har Fylkeskommunen overtatt ansvaret for Fengselsundervisningen.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder elevmapper, møtebøker, personalarkiv, regnskap og diverse materiale som dokumenterer hvorledes undervisningen ble administrert og organisert. Bortsett fra elevmapper, er der intet materiale som er komplett for hele perioden. Da arkivet ble avlevert, beholdt Fengselsundervisningen de elevmapper som man antok fortsatt var aktuelle.

Vitnemålskarakterer for ungdomsskolen finnes i Nygård skoles arkiv. På vitnemålsutskriften vil det altså stå «Utskrift fra vitnemålsprotokollen for Nygård skole…»

Lover mv. knyttet til emne

Inntil skoleåret 1999/2000 var det flere sentrale lover som vedrørte fengselsundervisningen. Det var lov av 13. juni 1969 om grunnskole, lov av 21. juni 1974 om videregående opplæring og lov av 28. mai 1976 om voksenopplæring. Lov om fængselsvæsenet av 1958 og lov om Tvangsarbeide av 1900 § 14 bestemte at «…Personer under 18 Aar skal i regelen alltid modtage saadan» (undervisning). Nå er undervisning i fengselet underlagt andre lover:

Se forøvrig Skole.

Klausulering og tilgang

Med hjemmel i Lov om behandling av personopplysninger og Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er en god del av materiale klausulert. Elever kan i henhold til forvaltningsloven § 18, med unntak gjort gjeldende i § 19, få innsyn i egen mappe. Forskere som ønsker å bruke klausulert materiale må søke dispensasjon hos gjeldende departement. For andre gjelder forvaltningslovens § 13 – 13f om taushetsplikt og eventuell fravikelse av denne.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Elever som ønsker innsyn, må henvende seg skriftlig til byarkivet, eller de kan kontakte Fengselsundervisningen, som deretter rekvirerer materialet.

Lister og referanser

  • BBA A-1205 Fengselsundervisningen i Bergen.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *