Hva

Liste over emigranter som dro videre til Amerika i august 1818.
Liste over emigranter som dro videre til Amerika i august 1818. <P>Aar 1818 den 6. august var Committeen atter forsamlet på Bergens Raadhuus, hvorda; efter Indvarsling var mødt Emigranterne der afgaaer til Amerika med kapt. Fischers Skib, somi overværelse af Not. publicus skulde afgive Declaration henseende hvor lang Tid de have nydt Spise, og fremstodde</P> <P>1mo Johannes Schille&nbsp; der forklarede at have modtaget 1 Spd for sig og familie fra den 20de Maii d.a.</P> <P>2&nbsp; Jakob Hofman med familie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. febr.</P> <P>3&nbsp; Johannes Bay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 febr</P> <P>4&nbsp; Christian Mühlhausen&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 maii</P> <P>5&nbsp; Johan Georg Schverd&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 febr</P> <P>6&nbsp; Michel Mittmejer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp; i 9 maaneder, og havt frit Logie</P> <P>7&nbsp; Philip Kreutzer&nbsp;&nbsp;&nbsp; med familie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 Decbr&nbsp;&nbsp; f.a.</P> <P>8&nbsp; Christian Wahl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i 16 uger&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 febr d.a&nbsp; og den øvrige Tid erholdt Brød. Konen erholdt spise fra 23. Decbr. og været i Hospitalett i 8 Dage.</P> <P>&nbsp;</P> <P>… osv …</P>

25. september 1817 søkte det hollandske skipet «de Zee Ploug» (noen ganger skrevet som «de Zee Plog» eller «de Zee Ploeg») nødhavn ved Skjelanger ytterst på Holsnøy. Skipet var på vei fra Amsterdam til Amerika med ca. 500 emigranter fra Würtemberg om bord. Skipet kom ut for storm i Nordsjøen og mistet deler av riggen over bord.

Emigrantene måtte innlosjeres i Bergen, noe som ble en hard belastning for byen. Etter først å ha forsøkt å få fabrikkeier Hans Fasmer i Alvøen, i egenskap av nederlandsk generalkonsul, til å ta ansvar for dem, ble det oppnevnt en komité bestående av magistratspresidenten, en rådmann, politimesteren, stadsfysikus og tre borgerrepresentanter til å forestå oppgaven. De fleste ble innlosjert om bord på skipet «Noæ Ark» (!) i ventetiden. Komiteen fikk et stort arbeid med forsyninger, innlosjering, legehjelp, forsøk på å få refusjon fra staten, utreisemuligheter m.m.

Først utpå høsten 1818 reiste de fleste emigrantene videre. 7. oktober lettet «Prima» anker med de siste 250 emigrantene om bord. Noen av dem ble igjen i Bergen, og Rieberfamiliens bergenske stamfar var en av dem.

Hvor

Ved Bergen byarkiv finner vi forhandlingsprotokollen som komiteen har ført, et uinnbundet hefte på 112 sider. Den inneholder referat av komiteens mange møter og diskusjoner. I den finnes også to lister over emigranter, nemlig dem som dro videre med «kaptein Fischers Skib» (trolig «Susanna Catharina») samt med «Prima» den 7.oktober 1818.

Det er mulig denne protokollen ikke har vært benyttet i forskningen omkring denne hendelsen. Ingrid Semmingsens meget grundige artikkel fra 1976 har ingen referanser til den.

Hvilke opplysninger

Protokollen inneholder informasjon om arbeidet med å skaffe mat, klær og innlosjering til de skipbrudne, samt forsøkene på å få reparert «de Zee Ploug». Videre informasjon om arbeidet for å skaffe alternativ skyss da dette viste seg umulig, samt informasjon om finansiering og ansvarsforhold. En god del navn på emigrantene finnes også.

På byarkivets nettside kan du lese mer om hendelsen og protokollen. Her finner du også en transkripsjon av protkollen.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Materialet kan fritt tilgjengelig til bruk på lesesalen.

Litteraturhenvisning

  • Semmingsen, Inger: De tyske emigranter i Bergen 1817-18. I Bergens Historiske Forenings Skrifter nr. 75//76 s. 120 -138. Bergen 1976.
  • Rieber, G.C.: Familien Rieber i Bergen. Trykt som manuskript for familien. Bergen 1927. (q929.2 Ri)
  • Hilt, Kjell Johan Gottlieb: Emigrantskipet «De Zee Ploug». Utrykt ms. Bergen u.å.

Opplysninger hos andre

Kildene til Semmingsens artikkel befinner seg i Riksarkivet (Justisdepartementets arkiv) og i Statsarkivet i Bergen (Stiftamtmannens arkiv). Se nøyaktige kildehenvisninger i Semmingsens artikkel, s. 137-38.

Lister og referanser

  • BBA A-0567 Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet «De Zee Ploug»
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *