Hva

Liste over emigranter som dro videre til Amerika i august 1818.
Liste over emigranter som dro videre til Amerika i august 1818.

25. september 1817 søkte det hollandske skipet de Zee Ploug (noen ganger skrevet som de Zee Plog eller de Zee Ploeg) nødhavn ved Skjelanger ytterst på Holsnøy. Skipet var på vei fra Amsterdam til Amerika med ca. 500 emigranter fra Würtemberg ombord. Skipet kom ut for storm i Nordsjøen og mistet deler av riggen overbord.

Emigrantene måtte innlosjeres i Bergen, noe som ble en hard belastning for byen. Etter først å ha forsøkt å få fabrikkeier Hans Fasmer i Alvøen, i egenskap av nederlandsk generalkonsul, til å ta ansvar for dem, ble det oppnevnt en komité bestående av magistratspresidenten, en rådmann, politimesteren, stadsfysikus og tre borgerrepresentanter, til å forestå oppgaven. De fleste ble innlosjert ombord på skipet Noæ Ark (!) i ventetiden. Komiteen fikk et stort arbeid med forsyninger, innlosjering, legehjelp, forsøk på å få refusjon fra staten, utreisemuligheter m.m.

Først utpå høsten 1818 reiste de fleste emigrantene videre. 7. oktober lettet Prima anker med de siste 250 emigrantene ombord. Noen av dem ble igjen i Bergen, og det sies at Rieberfamiliens bergenske stamfar var en av dem.

Hvor

Ved Bergen byarkiv finner vi forhandlingsprotokollen som komiteen har ført, et uinnbundet hefte på 107 sider. Den inneholder referat av komiteens mange møter og diskusjoner. I den finnes også to lister over emigranter, nemlig de som dro videre med «kaptein Fischers Skib» (trolig Susanna Catharina) samt med  Prima den 7.oktober 1818.

Det er mulig denne protokollen ikke har vært benyttet i forskningen omkring denne hendelsen. Ingrid Semmingsens meget grundige artikkel fra 1976 har ingen referanser til den.

Hvilke opplysninger

Protokollen inneholder informasjon om arbeidet med å skaffe mat, klær og innlosjering til de skipbrudne, samt forsøkene på å få reparert de Zee Ploug. Videre informasjon om arbeidet for å skaffe alternativ skyss da dette viste seg umulig, samt informasjon om finansiering og ansvarsforhold. En god del navn på emigrantene finnes også.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Materialet kan bestilles til bruk på lesesalen pr telefon, brev eller elektronisk. Husk katalogreferansen.

Litteraturhenvisning

  • Semmingsen, Inger: De tyske emigranter i Bergen 1817 – 18. I Bergens Historiske Forenings Skrifter nr 75//76 s. 120 -138. Bergen 1976.
  • Rieber, G.C.: Familien Rieber i Bergen. Trykt som manuskript for familien. Bergen 1927. (q929.2 Ri)
  • Hilt, Kjell Johan Gottlieb: Emigrantskipet «De Zee Ploug». Utrykt ms. Bergen u.å.

Opplysninger hos andre

Kildene til Semmingsens artikkel befinner seg i Riksarkivet (Justisdepartementets arkiv) og i Statsarkivet i Bergen (Stiftamtmannens arkiv). Se nøyaktige kildehenvisninger i Semmingsens artikkel, s. 137-138.

Lister og referanser

  • BBA A-0567 Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet «De Zee Ploug»
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *