Hva

Kartforretning over gnr. 109, bnr. 58, Åsane.
Kartforretning over gnr. 109, bnr. 58, Åsane.

En kartforretning er en offentlig oppmåling av en eiendom. På grunnlag av en avholdt kartforretningen blir det utstedt et målebrev, d.v.s. et kart som viser eiendommens nøyaktige grenser og areal. I tettbygde strøk og i områder hvor det er fastsatt ved vedtekt skal oppmåling og kartlegging av grunnen være foretatt før en eiendom kan avhendes, bortfestes eller bebygges. Kartforretninger blir også ofte avholdt i forbindelse med  tvist eller tvil mellom naboer om hvor en eksisterede grense går. Begrepet kartforretning ble først tatt i bruk med bygningsloven av 1899. En tidligere betegnelse var grunnmåling eller «grundemåling». For tidligere oppmålinger av eiendommer, se derfor oppslagsordet grunnmåling. Se også grunnleie, matrikler, målebrev, delingsplan, situasjonskart.

Hvor

Målebrevskart over gnr. 109, bnr. 58, Åsane.
Målebrevskart over gnr. 109, bnr. 58, Åsane.

I Bergen Byarkiv finnes en egen serie med kartforretninger i arkivet etter Åsane kommune. Kommuneingeniørkontoret, Oppmålingsavdelingen (A-0039), men ellers er kartforretninger for Bergen etter 1848 oppbevart ved Oppmålingsavdelingen, Bergen Rådhus.

Med bygningsloven av 1924 kom bestemmelser om at kopier av kartforretninger skulle følge byggemeldingene. Kopier av kartforretninger finnes derfor i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430), Byutviklingsseksjonen/Byggesaksavdelingen (A-0540) og i Haus/Arna bygningsvesen (A-0051).

Hvilke opplysninger

Kartforretningen blir avholdt i marken med måling og merking, og det blir utstedt en midlertidig forretning. Med utgangspunkt i denne utstedes det igjen et målebrev. Kartforretningene inneholder først og fremst opplysninger om eiendommens størrelse og forholdet til naboeiendommene, men ofte er også bebyggelse m.v. tegnet inn. Eldre kartforretninger er derfor en svært viktig kilde når det gjelder f.eks. bygningsdokumentasjon.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1848.08.12: Lov om bygningsvesenet
 • 1883.06.12: Lov om tvungen oppmåling av tomter
 • 1899.04.19: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1924.02.22, nr.2: Lov om bygningsvesenet.
 • 1965.06.18, nr.7: Lov om bygningsvesenet.
 • 1978.06.23, nr. 70: Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom.
 • 1985.06.14, nr. 77: Plan og bygningslov.
 • 1995.05.05, nr. 20: Lov om endringer i plan og bygningsloven.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Christopher John Harris: Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre. Bergen 1991.

Opplysninger hos andre

Målebrev blir tinglyst. Dokumentasjon vil derfor også finnes ved Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

 • Bergen kommune. Bygningssjefen (A-0430)   Oversiktsliste     Arkivliste (stor fil)
 • Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet (A-0051)  Lister i Byarkivets ekspedisjon.
 • Bergen kommune. Byutviklingsseksjonen. Byggesaksavdelingen (A-0540)
 • Åsane kommune. Kommuneingeniørkontoret, Oppmålingsavdelingen(A-0039). Lister i Byarkivets ekspedisjon.

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *