Hva

Mascopiregnskap for Solegården 1791.
Mascopiregnskap for Solegården 1791.

Mascopibøker eller nabobøker kalles de protokoller der fellesutgifter, reglementer og andre fellessaker for de kjøpmenn som hørte til samme bryggegård ble ført inn. Ordet kommer fra mellomtysk matschopie (nederlandsk: maatschappij) som betyr kompaniskap eller handelsselskap. Ordet har funnet veien inn i det norske språk som maskepi, som betyr et hemmelig selskap av litt luguber karakter. Maskopibøkene var felles for hele bryggegården, og ble ført og oppbevart i gårdens schjøtstue. Schjøtstue har gammelnorsk opphav, skytningsstova, dvs. der alle skyter til noe til det felles beste. Så ordene schjøtstue og mascopibok har en felles rot, de inneholder henholdsvis det gammelnorske og det mellomtyske ordet for fellesskap eller kompaniskap.

Hvor

Ved Byarkivet oppbevares mascopibøkene fra Finnegården, Solegården, Bredsgården og Søstergården.

Hvilke opplysninger

Mascopibøkene er rike kilder til dagliglivet i bryggegårdene. De består hovedsakelig av regnskap for fellesutgiftene, en kan også finne navn på eiere, kjøpmenn, geseller og drenger. I varierende grad finner en også opptegnelser fra konflikter og diskusjoner.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlig prosedyre.

Problemer

De eldste mascopibøkene er skrevet på tysk.

Litteraturhenvisning

  • Holsen, Britt Kristin: Nordlandshandelarkiver. Historikk, veiledning og arkivfortegnelser. Bergen Byarkivs skrifter, rekke B nr 3. Bergen 1984. (særlig s. 20-23.)

Opplysninger hos andre

Andre mascopibøker finnes i Universitetsbibliotekets manuskriptsamling.

Lister og referanser

  • Finnegården (A-0640)
  • Solegården (A-0641)
  • Bredsgården (A-0644)
  • Søstergården (A-0591)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *