Hva

Liste for innsamling av pengegaver.
Liste for innsamling av pengegaver.

Natt til 23. januar 1904 ble så godt som hele Ålesunds bebyggelse ødelagt av brann.

Fire dager senere, 27. januar 1904, opprettet Bergen formannskap en komité som hadde som formål å foreta utbetaling og «andre arangements» for de som hadde blitt rammet av brannen. Komiteen lå administrativt inn under Magistraten for 1. avdeling, som hadde ansvar for finanssakene til Bergen kommune.

Komiteen konstituerte seg på formiddagen den 28. januar, og formannskapsmedlem P. Michelsen ble valgt til formann. Inspektør O.E. Knudsen ble satt til å utføre det nødvendige, personlige undersøkelsesarbeidet. I tillegg engasjerte komiteen en kontorist til å ta seg av det skriftlige arbeidet. Andre medlemmer i komiteen var fru Bonnevie Angell, agent Br. Brynildsen og formannskapsmedlem Johs Tvedt. Dette står i komiteens forhandlingsprotokoll, som dekker tidsrommet 27. januar til 27. februar. Aalesundskomiteen fikk ha sine møter i fattigstyrets forsamlingssal, i Valkendorfsgate12. Komiteen gikk straks til anskaffelse av en kassabok, en journal og et alfabetisk register.

I tillegg til disse protokollene, består arkivet for det meste av forskjellig regnskapsmateriale og enkelte brev som er kommet inn. Særlig gir regnskapsmaterialet en god oversikt over de gaver som er mottatt.

Den første pengegaven som er registrert i kassaboken, ble mottatt den 25. januar. Dette var kr. 400,- fra Bergens dampskipsexpeditørers forening. Til sammenlingning, så var en industriarbeiderårslønn kr. 1.200,- på denne tiden.

Den 29. januar har komiteen et møte sammen med Kvinneraadet for å drøfte hvordan disse to komiteene skulle samarbeide. Det ble enighet om at Kvinneraadet skulle gjøre innkjøp på rekvisisjon av Aalesundskomiteen. Særlig skulle Kvinneraadet stå for innkjøp av støvler, strømper og undertøy.

Ålesundere som personlig reiste til Bergen for å søke hjelp, måtte være utstyrt med legitimasjon. Denne anmodningen ble sendt fra borgermesteren i Bergen til Ålesund. Hjorth i Ålesund sendte svar telegrafisk, og ba bergenserne sende de nødvendige legitimasjonsblanketter.

Av gaver som ble gitt, kan nevnes at ingeniør Wolff ga rør for kr.100,- til byen. Dette var så tidlig som 30. januar. Det ble sendt brukte klær, 200 sekker poteter og en del spekekjøtt. I Ålesund var det liten plass for oppbevaring av de gaver som ble gitt, så i Bergen ble Håkonshallen brukt som midlertidig lager for en del av varene.

Den 1. februar kom 22 barn fra Ålesund med S/S Hera. Flere ville søke Middelskolen, og rektor Brække mottok barna i Latinskolens lokaler. Deretter sørget han for innlosjering av barna.

Fra Hjælpekomiteen i Ålesund kom samme dag telegrafisk anmodning om å sende klær. Det ble svart at man dessverre ikke kunne imøtekomme anmodningen, da det måtte gjøres innkjøp av nytt tøy for å tilfredsstille kravene på stedet. Imidlertid ble det sendt kasser som var kommet fra England.

Med jernbane, fra Voss, kom det denne dag 3000 kg poteter. Nå nektet rutebåtene å ta med flere varer til Ålesund, da det ikke fantes losseplass. Potetene ble derfor fraktet til Håkonshallen. Dagen etter kom det skriftlig informasjon om at 50 tonn kull var underveis fra Hamburg.

Den 2. februar kom ytterligere fem barn fra Ålesund for å gå på skole i Bergen, fire gutter og en jente. De kom med hurtigruten «Vestfjord». De ble møtt av komitémedlem Tvedt som også sørget for å få dem innkvartert.

Den 6. februar fikk magistraten i Ålesund beskjed om at kontoret i Bergen sluttet sin virksomhet. Likevel ble komiteen enig om å være samlet en time den 8. februar, noe de måtte fortsette med også en stund framover. På spørsmål om ålesunderne ønsket tilsendt undertøy for større barn, var svaret nei. Derimot ble det ønsket at de barna som ble videresendt fra Ålesund til Bergen skulle bli bedre forsynt enn hittil.

Vossingene fortsatte å sende mat, fem kolli ankom den 11. februar. Dagen etter kom det to kasser klær fra Strandebarm, som skulle besørges videre til Ålesund. Fraktfrihet for varer til Ålesund var nå opphørt, så Aalesundskomiteen måtte heretter betale frakt for de varer som ble sendt.

Når kontoret 15. februar oppsummerer sin virksomhet, er det ekspedert 158 anmodninger om hjelp – fra personer som har kommet til Bergen. Herav er 53 familier – med inntil 8 barn – og 105 enslige personer. Samtlige er henvist til Kvinneraadet for å få «beklædningsgjenstande», og 130 hovedpersoner har fått penger i porsjoner fra kr 70,- til kr 5,-. Kvinneraadet har kjøpt inn varer, vesentlig undertøy, skotøy, senger – og sengetøy for ca kr 1.130,- Skolemateriell ble også innkjøpt av Kvinneraadet. 49 familier fikk anbefalt fri reise fra Aalesundskomiteen, enten videre til slektninger andre steder – eller hjem igjen til Ålesund. Tre familier har hatt kortere opphold på Sjømannshjemmet, og seks piker har hatt opphold på Værnehjemmets Herberge. For to familiers vedkomne har kontoret betalt én måneds husleie. Flere av pikene som kom til Bergen fra Ålesund, ble ellers plassert i gode tjenester.

Den 15. februar skulle det for alvor være slutt for Aalesundskomiteen. Anmodningene om å fortsette var imidlertid så store, at det var enighet om å samle komiteen på fattiginspektørens kontor, én time annenhver middag – fram til 27. februar. Også i denne perioden kom det folk fra Ålesund til Bergen med anbefalinger om å få hjelp. Den 20. februar sendte komiteen brev til Aalesunds Magistrat med anmodning om hurtigst mulig å gi beskjed om hvordan de innkomne midler skal fordeles. Komiteen vil nå endelig avslutte sitt arbeid, som kun var ment som en øyeblikkelig nødhjelp.

Hjelpearbeidet fortsatte også etter at Aalesundskomiteen hadde sluttet å fungere. To dager etter brannen var det blitt produsert og trykket opp 100 lister for små og store pengegaver. Disse listene var lagt ut på steder hvor folk ferdes. En slik liste med pengegaver ble avlevert fra Morgenbladet i mars, og det innsamlede beløpet var på over kr.12.000,-.

Hvor

Opplysningene finnes i Aalesundskomiteen – Hjelpekomiteen i Bergen for Aalesunds brandlidte.

Litteraturhenvisning

Se nettside om bybrannen.

Lister og referanser

  • BBA A-0855 Ålesundskomiteen
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *