Hva

Fra sykejournalen til en ung mann med difteri. Haukeland Sykehus.
Fra sykejournalen til en ung mann med difteri. Haukeland Sykehus.

Difteri er en akutt luftveisinfeksjon fremkalt av difteribakterien. Bakterien danner et giftstoff som ødelegger slimhinnen og forårsaker en alvorlig halsbetennelse. Et karakteristisk symptom er dannelsen av et membranaktig belegg i halsen som kan løsne og blokkere luftveiene. Det fører til pustevansker (krupp). Difteri er en sjelden sykdom i de vestlige land, men har fremdeles høy dødelighet. Smitteoverføringen skjer ved dråpesmitte. De fleste barn i Norge har siden 1940-tallet blitt vaksinert mot difteri.

Hvor

I arkivet til Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus (A-2050.16) finnes pasientjournaler for pasienter som ble innlagt for difteri. For perioden 1934 til 1954 er disse journalene samlet i en egen arkivserie.

Hvilke opplysninger

Pasientjournalene til Difteri-pasienter ved Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus inneholder samme type opplysninger som andre pasientjournaler ved sykehuset, men med sykdomsbeskrivelse og behandlingsbeskrivelse tilpasset sykdommen. Se Pasientjournal.

Lover mv. knyttet til emne

 • Reskr. 13. mai 1737 ga pålegg om å danne sunnhetskommisjon i de fire største byene. Dette pålegget kom på bakgrunn av epidemier som raste på den tiden.
 • Forordning av 17. april 1782 om hjelpemidler til helbredelse av smittsom sykdom og hindring av videre utbredelse (Danmark).
 • Placat av 3. juni 1791 om forholdsregler ved utbrudd av smittsom sykdom.
 • Forordning om karantenestellet av 8. februar 1805.
 • Cancelli-Placat av 3. mars 1807 om rapportering av sykdomsutbrudd.
 • Forordning av 3. april 1810 om vaksinasjon var den første forordning om offentlig vaksinasjon. Denne gjaldt koppevaksninasjon av barn.
 • Kgl. res. av 19. juli 1831 om opprettelse av sunnhetskommisjoner i prestegjeld med instruks av 20. juli 1831 om samme.
 • Lov av 12. juli 1848 om karantenevesenet. Denne loven satte strenge regler for behandling av båter som kom fra steder med pest for å hindre smitte av sykdommer.
 • Kongelig Reglement om Karantænevæsenet fra 1849.
 • Lov Sundhedscommissioner og Foranstaltninger i anledning af epidemiske og smittsomme sygdomme av 16. mai 1860. Denne loven var et ledd i arbeidet med å forebygge infeksjonssykdommer og var en viktig lov i landets forebyggende helselovgivning helt til kommunehelsetjenesteloven fra 1982 og smittevernloven fra 1985 opphevet sunnhetsloven.
 • Lov om foranstaltninger mod indførsel av smittsomme sygdomme av 17. juni 1909. Denne loven sa at helserådet skulle beskikke tilsynsmenn til havner hvor det var mange skipsanløp fra utlandet.
 • Lov om vern mot innførsel av smittsom sykdom av 1. juni 1934.
 • Lov om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet (Karantenelov) av 19. desember 1952.

Klausulering og tilgang

Pasientjournaler inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientjournaler er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsoven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Lister og referanser

 • BBA A-2050.16: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk avdeling B, Sykejournaler – hoveddiagnose Difteri, Jb 1-18, 1934-1954.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *