Hva

Protokoll over gategrunnsrefusjoner fra arkivet etter reguleringsvesenet i Bergen.

Godkjent reguleringsplan krever ofte utvidelse av eldre gater, og med hjemmel i bygningsloven kan kommunen ekspropriere gategrunn.  For å redusere kostnadene til ekspropriasjoner gir bygningsloven kommunen adgang til å kreve refusjon fra grunneierne langs gaten. Refusjonsbeløpet blir fastsatt ved oppgjør med den enkelte grunneier og utregnet på grunnlag av kommunens ekspropriasjonsomkostninger. Se også gateopparbeidelsesbidrag, reguleringsplaner og ekspropriasjoner.

Hvor

Opplysninger om gategrunnsrefusjoner finnes først og fremst i arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen(A-0967). I tillegg vil det være opplysninger i arkivet etter 2. Rådmann (A-0160), i arkivet etter  Kemneren i Bergen (A-0001) og i arkivet etter Bergen formannskap(A-0003).

Saker vedr. gategrunnsrefusjoner som har vært til behandling i bystyret er gjengitt i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen. Disse er fritt tilgjengelig på Byarkivets lesesal, men finnes også ved Bergen Offentlige Bibliotek og ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Hvilke opplysninger

I arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen (A-0967) finnes det en serie med protokoller over gategrunnsrefusjoner for årene 1899-1971. Protokollene er ordnet etter gateadresse og inneholder opplysninger om grunneier, grunnens lengde mot utlagt gate, bebyggelsesår og refusjonsbeløp. Opplysninger om innbetalte gategrunnsrefusjoner finnes i arkivet etter Kemneren i Bergen (A-0001). 2.Rådmann hadde ansvaret for å administrere ordningen, og sørge for at beløpene ble tinglyst, og det vil derfor også være opplysninger om gategrunnsrefusjoner i dette arkivet (A-0160). Arkivet etter Bergen formannskap (A-0003) inneholder først og fremst saker vedr. fastsettelse av refusjonsbeløp for de enkelte gatene.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Tone Wesenberg: Reguleringsvesenet i Bergen 1830-1971. Administrasjonshistorie og arkivveiledning. Bergen Byarkivs skrifter rekke A, nr.3. Bergen Byarkiv 1986.
 • Tone Wesenberg: Reguleringsvesenet i Bergen 1830-1971. Arkivfortegnelse. Bergen Byarkivs skrifter, Rekke B, nr.8. Bergen Byarkiv 1986.

Opplysninger hos andre

Gategrunnsrefusjonene ble tinglyst på de enkelte eiendommene. Opplysninger om gategrunnrefusjoner vil derfor også finnes på Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

 • Reguleringsvesenet i Bergen (A-0967). Lister i Byarkivets ekspedisjon.
 • 2. Rådmann (A-0160)
 • Kemneren i Bergen (A-0001). Lister i Byarkivets ekspedisjon
 • Bergen formannskap(A-0003). Lister i Byarkivets ekspedisjon
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *