Hva

Pasientjournal fra 1895, side 1, personalia. Journalene er innbundet i bøker

En pasientjournal er en samling eller sammenstilling av nedtegnede eller registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. En moderne pasientjournal består vanligvis av flere dokumenter. De eldste journalene omfattet vanligvis bare ett eller to dokumenter. Pasientjournal blir også kalt sykejournal.

Hvor

Pasientjournaler finnes i arkivet til Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus for perioden 1831-1970, Bergen Legevakt 1917-1985 m.m. Vi kan også finne pasientjournaler i andre offentlige og private helseinstitusjoner, asyler, legearkiver og kommunehelsetjeneste.

Hvilke opplysninger

Side 2 av pasientjournalen fra 1894, diagnose.

Pasientjournalene ved Bergen kommunle sykehus/Haulkeland sykehus har forandret seg fra 1894 til 1970 i takt med utviklingen av den medisinske viten. Mange typer opplysninger er imidlertid de samme gjennom hele perioden. Der er personaliaopplysninger som navn, adresse, alder, stilling, fødested og navn på den/de som betalte for oppholdet. Videre ble det registrert når pasienten ble skrevet inn og ut av institusjonen, i hvilken tilstand pasienten var i da han/hun ble skrevet ut og hvor mange dager pasienten hadde vært innlagt. Vi finner også opplysninger om diagnose, om pasientens sykehistorie, beskrivelse av tilstand ved innkomsten til sykehuset samt behandling og beskrivelse av senere tilstand. Epikriser, temperaturkurver, resultater fra laboratorieprøver og andre prøver og i noen tilfeller kostbeskrivelser finnes også i journalen. I tillegg kan der finnes korrespondanse om pasienten.

Lover mv. knyttet til emne

Helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven har bestemmelser om pasientjournal. Forskrift om pasientjournal, som er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21.12.2000 med hjemmel i disse lovene, har utdypende bestemmelser.

Klausulering og tilgang

Pasientjournaler inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientjournal er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Opplysninger hos andre

Eldre pasientjournaler til Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus oppbevares på Statsarkivet i Bergen. Hospitalet Betanien oppbevarer selv materiale fra 1922-2000.

Lister og referanser

A-2050.13: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Sykeavdelingene fram til 1894, (Lister i Byarkivets ekspedisjon)

 • Serie Eldre sykejournaler, Ia 1-131-, 1831-1893

A-2050.14: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Kirurgisk avdeling, Seriene Ja-Jc: Sykejournaler: (Lister i Byarkivets ekspedisjon)

 • Sykejournaler, Ja 1-101, 1894-1922
 • Sykejournaler, Jb 1-191, 1922-1948
 • Sykejournaler Jc 1-321, 1948-1960

A-2050.15: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Medisinsk avdeling/Medisinsk avdeling A, Seriene Ja-Jd: Sykejournaler: (Lister i Byarkivets ekspedisjon)

 • Sykejournaler Ja 1-36, 1894-1903
 • Sykejournaler Jb 1-369, 1903-1948
 • Sykejournaler Jc 1-295, 1949-1964
 • Løse sykejournaler fra medisinsk avdeling Jd 1, diverse årstall

A-2050.16: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Epidemisk/medisinsk avdeling B, Seriene Ja-Ji, Jø: Sykejournaler – forskjellige hoveddiagnoser: (Lister i Byarkivets ekspedisjon)

 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Scarlatina, Ja 1-27, 1927-1954
 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Difteri, Jb 1-18, 1934-1954
 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Typhus, Jc 1-13, 1912-1957
 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Paratyphus, Jd 1-9, 1912-1949
 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Poliomyelitt, Je 1-13, 1933-1954
 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Erysipelas, Jf 1-4, 1924-1954
 • Sykejournaler – hoveddiagnosen Epidemisk meningitt, Jg 1-2, 1940-1954
 • Sykejournaler -Mixt.Comp.  Epidemisk avd, Jh 1-219, 1912-1954
 • Sykejournaler -Mixt.Comp.  Medisinsk avdeling, Ji 1-527, 1955-1971
 • Diverse sykejournaler Epidemisk avd, Jø 1, 1912-1961

A-2050.17: Bergen kommunale sykehus/Haukeland sykehus, Røntgen/Høyvolt/Radiumavdelingen, Seriene Ja-Jg, Jø: Sykejournaler – forskjellige behandlinger: (Lister i Byarkivets ekspedisjon)

 • Sykejournaler Radiumbehandling, Ja 1-24, 1933-1950
 • Sykejournaler Røntgenavdelingen, Jb 1-49, 1941-1958
 • Sykejournaler Høyvoltbehandling, Jc 1-51, 1942-1971
 • Sykejournaler Høyvolt, mors, Jd 1-38, 1946-1970
 • Sykejournaler for pasienter til røntgenbehandling pat., Je 1-3, 1928-1940
 • Sykejournaler for pasienter ved høyvoltanlegget, Jf 1-3, 1942-1948
 • Sykejournaler – kortbølgebehandling, Jg 1, 1950-1955
 • Diverse unummererte sykejournaler , Jø 1-2, 1943-1955

A-2069:  Choleralazarettet, Sykejournaler, 2069 Ha 1-3, 1848-1849

Skriv ut artikkel

Skrevet av

18 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *