Hva

I 1687 fikk brannvesenet i Bergen en bestyrer, som skulle ha brannvesenet som sin hovedbeskjeftigelse. I bestallingsbrevet, utferdiget av magistraten 30.12.1686, ble benevnelsen brannvesen nevnt for første gang. Brannvesenet ble med dette etablert som en egen organisasjon. Med brannvesen tenkte man opprinnelig på det som hadde med brannslukking å gjøre.

Den alminnelige brannforordningen av 1767 ga detaljerte regler for brannvesenets og brannkorpsets organisering, om anskaffelse og vedlikehold av brannredskap, om bruken av ild, om tilsyn med at brannforordningen ble fulgt m.m. Forordningen opprettet også en egen brannrett. 17. juni 1768 fikk Bergen en brannkommisjon som skulle «paadømme Sagerne, og anordne det Øvrige angaaende Brandvæsenet».

Bergen fikk fast ansatt brannkorps i 1863. Forordningen med endringslov av 1854 gjaldt ellers til brannloven av 1908 trådte i kraft i 1909. Da erstattet bl.a. et brannstyre den tidligere brannkommisjonen. Det at hver by i loven skulle ha et brannstyre ble i brannloven av 1954 omgjort til at hver kommune skulle ha et brannstyre. Se ellers brannmateriell, brannrapporter, brannsyn, brannutrykning.

Hvor

Byarkivet har arkiver etter brannvesenet i Bergen og tidligere omegnskommuner, samt etter endel særskilte brannkommuner (bymessig bebygde strøk av landkommuner). Se under Lister og referanser nedenfor. Det finnes ellers opplysninger om brannvesenet i Ligningsvesenets arkiver.

Hvilke opplysninger

Arkivmaterialet etter brannvesenet i Bergen og tidligere omegnskommuner er omfattende. Her finnes opplysninger om drift, vakthold, utrykninger, brannforebyggende tiltak, feiervesenet m.m.

Før det ble opprettet et fast ansatt brannkorps i 1863 hadde flere korps faste oppgaver ved branner: vekterne, patruljevakten, ronden, Bergens borgervæpning og brannvakten. Se her Borgervæpningen.

Ellers er det også materiale i Ligningsvesenets arkiv:

 • Fortegnelse over brannfolkenes navn og boliger, 1778 – 1824
 • Brannruller etter brannordningen av 16.05.1707, 1774 – 1821
 • Manntall over «Compagnievagt», 1779, 1785 og 1795

Lover mv. knyttet til emne

En mer utfyllende liste over lovene finnes i administrasjonshistorien, se Litteraturhenvisning nedenfor.

Litteraturhenvisning

 • Ramnefalk, Birgitta: Administrasjonshistorier for Bergen Brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna kommune, Fana brannvesen, Laksevåg brannkommisjon, Laksevåg brannvesen, Salhus brannkommune og Åsane brannvesen. Upubliserte ms ved Bergen Byarkiv.
 • Bækken, I., Vihovde, A.B. og Nordby, H.: Byen brenner. Om store branner i Bergen. Bergen 2002.
 • Red.: Fett, T., Nordal, G. og Gjerstad, J.: Gamle Bergen årbok 2002. Bergen 2002

Opplysninger hos andre

I Stiftsamtmannens arkiv ved Statsarkivet i Bergen finnes bl.a. oppgaver over brannskader ved ulike branner, diverse forordninger vedr. brannvesenet, samt materiale vedr. brannkommisjonen. Arkivet etter Norges Brannkasse (1850-1950) er overført til Riksarkivet i Oslo.

Se ellers Bergenskartet om branner og brannmenn.

Lister og referanser

 • BBA A-0181 Bergens brannkommisjon 1769 ¿ 1888
 • BBA A-1181 Bergen Brannvesen 1863 – 1977
 • BBA A-0257 Fløen og Solheimsviken brannkommune 1878 – 1915
 • BBA A-1621 Indre Arna og Espeland branndistrikt 1939 ¿ 1969 / Arna kommune 1970 – 1972
 • BBA A-1395 Fana brannvesen 1919 – 1973
 • BBA A-1234 Laksevåg brannvesen 1907 – 1971
 • BBA A-1272 Salhus brannkommune 1929 – 1950
 • BBA A-1396 Åsane brannvesen 1941 – 1971
Skriv ut artikkel

Skrevet av

16 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *