Hva

Utsnitt av situasjonskart over Bjørnsonsgate 54 fra 1916.

Et situasjonskart er et kart som viser de nærmeste omgivelsene til en eiendom der det skal foretas byggearbeider som faller inn under bygningsloven. Tidligere benevnelser er situasjonsplan eller oversiktsplan.Se også byggemeldinger, byggesaksmapper, reguleringsplaner.

Hvor

Bygningsloven for Bergen av 1899 vedtok at alle byggemeldinger skulle ledsages av en situasjonsplan. Kopier av situasjonsplaner skal derfor ligge sammen med byggemeldingen i byggesaksmappen. I arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) er det byggesaksmapper fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til ca. 1985. I arkivet etter Haus/Arna bygningsvesen (A-0051) finnes byggesaksmapper fra ca. 1964-1971. En del nyere byggesaker, både fra Bergen sentrum og de tidligere omegnskommunene Arna; Fana, Laksevåg og Åsane finnes også i arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540).

I 1950 ble det opprettet en kommunal situasjonskartordning, administrert av reguleringsvesenet i Bergen. Situasjonskart fra perioden 1950-1980 finnes derfor som en egen serie i arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen (A-0967).

Hvilke opplysninger

De eldre situasjonsplanene eller oversiktsplanene ble utferdiget av byggherren eller arkitekten, og både kvaliteten og den mengde informasjon en kan finne på kartene varierer svært. Etter at kommunen selv begynte å utarbeide situasjonskartene ble de langt mer detaljerte og nøyaktige. Situasjonskartene fra 1950 og fremover foreligger i ulike målestokker fra 1:200 til 1:5000. Det er inntegnet koter som viser høydeforskjeller, eiendomsgrenser, byggelinjer, vann og kloakkledninger, kabler, gjeldende reguleringsbestemmelser og større trær o.l. I og med at situasjonskartene nå ble utarbeidet av kommunen, foreligger kartene i original. Ordningen med situasjonskart avtok fra begynnelsen av 1970-årene og opphørte helt i 1980.

Lover mv. knyttet til emne

 

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner

Litteraturhenvisning

 • Tone Wesenberg: Reguleringsvesenet i Bergen 1830-1971. Administrasjonshistorie og arkivveiledning. Bergen Byarkivs skrifter rekke A, nr. 3. Bergen Byarkiv 1986.
 • Tone Wesenberg: Reguleringsvesenet i Bergen 1830-1971. Administrasjonshistorie og arkivveiledning. Bergen Byarkivs skrifter rekke B, nr.8. Bergen Byarkiv 1986.

Lister og referanser

 • Bygningssjefen i Bergen (A-0430).
 • Bergen kommune. Byggesaksavdelingen 1972-. (A-0540).
 • Reguleringsvesenet i Bergen (A-0967). Lister i Byarkivets ekspedisjon.
 • Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet (A-0051). Lister i Byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

7 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *