Hva

Borgerbrev fra 1817. Utskrevet til Iver Larsen Egenæs, höker. Side 1.

Borgerbrev ble utstedt av byens myndigheter som bevis på at borgerbrevets eier hadde fått borgerskap i byen. Dette skjedde etter at den nye borgeren hadde avlagt ed til kongen og byens myndigheter, dvs. byrådet – senere magistraten – og betalt en avgift til bykassen. Vedkommende ble samtidig registrert i byens protokoll (i Bergen i borgerboken). Person som løste borgerbrev (fikk borgerskap) fikk nå del i byens privilegier, rett til å utøve «borgerlig» næring i byen og plikt til å betale skatter og til å fungere i byens mange offentlige verv.

Se også borgerbrev fra Reykjavik og borgerbok fra Krakow.

Hvor

Borgerbrevene er å finne i arkivet etter Bergen Magistrat (A-0651, Hd- og He-seriene).

Hvilke opplysninger

I borgerbrevene utstedt i Bergen finnes opplysninger om navn og fødested til den som søkte borgerskap, faget det ble gitt borgerskap i, lovhenvisning, skatteplikt, samt dato og årstall for gitt borgerskap. Regnestykket for betaling av borgerbrev er også oppført.

Side 2 av Borgerbrev fra 1817. Utskrevet til Iver Larsen Egenæs, höker.

Lover mv. knyttet til emne

 • Utradert retterbot for Bergen fra Håkon Vs tid. I Norges Gamle love III: 211. anden række, 1388-1604. Christiania 1912.
 • Lov vedrørende håndverkere i Bergen av 4.mars 1558.
 • Lov vedrørende borgerskap i Bergen av 4.mars 1558.
 • Lov vedrørende innvandreres religionsforhold av 20.september 1569.
 • Lov vedrørende handel i Nordlandene av 14.april 1572.
 • Lov vedrørende utlendinger i Bergen av 14.april 1572.
 • Lov vedrørende handel i Bergenhus len av 15.juli 1572.
 • Lov vedrørende leidang og borgerlig tynge i Bergen av 17.mai 1577.
 • Lov vedrørende utlendingers handel med korn og andre varer av 19.juni 1594.
 • Lov vedrørende godtgjørelse til borgermestre og rådmenn i Bergen 13.desember 1595.
 • Laugsartikler for skreddere i Bergen av 19.mai 1605.
 • Forordning av 16.desember 1707 (6 års skattefritak).
 • Håndverksloven av 15.juli 1839.
 • Lov om handelen 12.august 1842.
 • Lov om handel på landsbygda av 28.september 1857.
 • Lov om handel på landsbygda av 26.mai 1866.
 • Lov om utskipingsrett av 15.juni 1882.

Litteraturhenvisning

Oppsigelse av borgerbrev.
 • Bergens borgerbog. Kristiania, 1878-1923. 2 bind: 1550-1751 og 1752-1865.

Lister og referanser

 • BBA A-0651 Bergen Magistrat, Hd- og He-seriene

Digitalisert materiale

Digitalarkivet finnes en database over borgerbrev i Bergen 1866-1916, laget av Yngve Nedrebø.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *