Hva

Bergen Folkekjøkken. Interiør fra dampkjøkkenet. Udatert. Fotograf ukjent.

Allerede i 1839 ble det vedtatt å opprette en kommunal bespisningsinnretning for fattige i Bergen. Bespisningsinnretningen holdt lenge til i Allehelgensgate 3, i lokalene til Arbeidsanstalten. I 1872 ble det reist en egen bygning i Musegaten (i dag Rådstuplass 5), ved siden av Magistratsbygningen eller Det annekterte Rådhus. Bespisningsinnretningen fikk nå navnet Bergens Folkekjøkken og utvidet virksomheten til også å levere dampkokt middagsmat til kunder som ikke var fattigunderstøttet. Se også Hotell Rosenkrantz. I anledning Arkivdagen i 2002 ble det i samarbeid med Hordaland fylkesarkiv lagd en nettutstilling.

I 1922 ble Bergens Folkekjøkken slått sammen med det nye Bergen Folkehotell i de nyoppførte lokalene i Rosenkrantzgaten 7. Folkekjøkkenet leverte mat til byens institusjoner, men hadde også lokaler for matservering av publikum. Ved overgangen til skolefrokostordningen i 1932 ble folkekjøkkenets virksomhet gradvis nedtrappet. Forsorgsleveransene avtok og det ble etter hvert regulær restaurantvirksomhet.

Hvor

Utdrag fra forhandlingsprotokollen for Bergen Folkekjøkken fra 1918.

I arkivet etter Hotell Rosenkrantz (A-0236) finnes det bl.a.forhandlingsprotokoller for Folkekjøkkenet tilbake til 1888. Protokollene inneholder opplysninger om varetilgang og priser, matleveranser, menyer, antall middagsserveringer, prislister m.m. I arkivet er det også foto fra kjøkkenet og kjøkkenstab.

Det vil ogå være materiale om Folkekjøkkenet i arkivene etter Arbeidsanstalten (A-1300), Bergen Magistrat (A-0651) og Rådmannen for 3. avdeling (A-0162). I de trykte bystyreforhandlingene for Bergen er det bl.a. årsberetninger for årene 1890-1893 og 1898-1916, samt diverse saker vedr. Folkekjøkkenets bygninger og drift.

Klausulering og tilgang

Udatert prisliste fra Bergen Folkekjøkken.

Materialet er offentlig tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Bergen 1814-1914. Utgitt av Bergens kommune. Bind II. Redigert av Carl Geelmuyden og Haakon Shetelig. Bergen 1915.
 • Bergens Bespisningsindretning. Beretning. 1890-93. I Bergens kommuneforhandlinger 1891-94. Bilag.
 • Bergens folkekjøkken. Aarsberetning. 1898-1916/17. I Bergens kommuneforhandlinger 1898-1916/17. Bilag.
 • Finn Bjørn: Hotell Rosenkrantz. Beretning 1921 – 17.desember – 1976. Bergen 1976.
 • Bjarne Takla: Hotell Rosenkrantz. Beretning 1921 – 17.desember – 1946. Bergen 1946.

Lister og referanser

 • BBA A-0236 Hotell Rosenkrantz. Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0651 Bergen Magistrat. Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0162 Rådmannen for 3. avdeling
 • BBA A-1300 Arbeidsanstalten i Bergen
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *