Hva

Innstilling til bystyresaken i 1896 om innføring av skolebespisning.

I Bergen vedtok bystyret i 1896, etter mønster fra Oslo, å innføre gratis skolemat til barn fra fattige familier. Utdelingen av skolemat startet opp i 1897, og det var de enkelte klasseforstanderne som vurderte hvem som trengte å komme inn under ordningen. Noen av skolene innredet egne spiserom til skolebespisningen, mens andre leide egnede lokaler i nærheten. Frem til 1921 ble maten tilberedt av Bergen kommunale folkekjøkken i Peter Motzfeldtsgate. Da overtok det nyåpnede kommunale Hotell Rosenkrantz mattilberedningen.

Menyen besto til å begynne med av risengrøt med melk på mandager, ertesuppe med brød tirsdager og torsdager og kjøttsuppe med brød på fredager. Etter hvert ble det i større grad fokusert på den ernæringsmessige sammensetningen av maten. Menyen ble utvidet med retter som fiskekaker, lapskaus, blodpølse og kjøttkaker, samt grønnsaker og frukt til alle måltider. Det ble også servert mat alle ukedagene.

Referat fra møte i styret for Bergen Folkekjøkken 1918. Menyen bar preg av krigsårenes matvaremangel.

På begynnelsen av 1930-årene ble skolebespisningsordningen lagt om. Middagsserveringen ble avviklet, og man gikk nå  over til å servere den såkalte Oslofrokosten. Denne besto av to grovbrødskiver og en kavring med smør og ost, kålrot og melk, samt tran i vinterhalvåret. En undersøkelse hadde nemlig vist at «frokostbarn» la på seg omtrent dobbelt så mye som «middagsbarn».

På grunn av matmangelen under 2.verdenskrig ble skolefrokosten i krigsårene erstattet av bl.a. havresuppe. Råvarene ble gitt som hjelp fra Sverige og Danmark. Frokostserveringen ble gjeninnført i 1946, og varte frem til 1954. Da ble det vedtatt at pengene som finansierte skolebespisningen i stedet skulle brukes til bygging av nye skoler. På dette tidspunktet var det 1/3 av alle skoleelevene i Bergen som benyttet seg av ordningen. Se Folkekjøkkenet, Hotell Rosenkrantz.

Hvor

Opplysninger om skolebespisningen i Bergen finnes spredt i flere arkiver. Se punktet under, samt Lister og referanser

Hvilke opplysninger

Bergen skolestyre var opptatt av at skolefrokosten burde inntas under best mulig hygieniske og estetiske forhold, og at barna skulle lære seg bordskikk. Foto: ukjent.

I de trykte kommuneforhandlingene for Bergen finnes innstillinger, vedtak og av og til bilag til saker som har vært oppe i bystyret. Selve sakspapirene ble etter behandling i formannskap og bystyre returnert den administrasjonen som reiste saken, og finnes derfor i arkivet etter Bergen Magistrat (A-0651) eller Rådmannen for 3. avdeling (A-0162).

Det er også materiale om skolebespisningen i arkivene etter Bergen skolestyre (A-1302) og Skoleinspektøren i Bergen (A-1303). Skolestyrets årsberetninger gir f.eks. oversikt over antall barn som fikk tildelt skolemat, mens arkivet etter Skoleinspektøren i Bergen bl.a. inneholder  en protokoll over elever som søkte å få komme inn under ordningen og deres sosiale og økonomiske bakgrunn.

I forhandlingsprotkollen for folkekjøkkenet, i arkivet etter Hotell Rosenkrantz (A-0236) finnes menyer, opplysninger om matvareleverandører, administrasjon av skolebespisningen m.m. I arkivene etter Sunnhetsvesenet i Bergen (A-2617) og Bergen kommunes tannklinikk for skolebarn (A-2074) er det en del materiale om skolefrokosten.

I Karl Handals skolehistoriske samling (A-2377) finnes et upublisert manuskript om utdeling av skolemat i bergen 1897-1954. Manuskriptet inneholder også arbeidsoppgaver for skoleelever.

Klausulering og tilgang

Protokoll over elever som ønsket skolebespisning i 1914-15. Elevene ble nøye vurdert, men de fleste som søkte fikk gratis skolemat.

Personopplysninger er klausulert i 60 år. Se ellers Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Anders Bjarne Fossen og Tore Grønlie: Byen sprenger grensene. Bergen bys historie, Bind IV. Bergen – Oslo- Tromsø 1985.
 • Bjarne Takla: Hotell Rosenkrantz. Beretning 1921 – 17.desember – 1946. Bergen 1946.
 • Finn Bjørn: Hotell Rosenkrantz. Beretning 1921 – 17.desember – 1976. Bergen 1976.
 • Karl Handal: Utdeling av skolemat i Bergen 1897-1954. Upublisert manus.
 • Ola Alsvik: Skoleoverlege Carl Schiøz: Oslofrokostens far. I Tobias 1996, nr. 4.
Til daglig ble uttrykket ”Etaren” brukt om skolebespisningen i Bergen. Her fra Fridalen skole, Bergen. Foto: ukjent.

Lister og referanser

 • Skoleinspektøren i Bergen (A-1302). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon
 • Bergen skolestyre (A-1302). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon
 • Bergen Magistrat (A-0651). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon
 • Rådmannen for 3. avdeling (A-0162).
 • Karl Handals skolehistoriske samling (A-2377).Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon
 • Bergen kommunes tannklinikk for skolebarn (A-2074)
 • Bergen kommune. Sunnhetsvesenet (A-2617)
 • Hotell Rosenkrantz (A-0236). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *