Hva

Jordmorprotokoller er betegnelsen på de protokollene som jordmødre fører i forbindelse med fødsler. Se også fødejournaler.

Hvor

Jordmorprotokollene finnes i de ulike helserådsarkivene, samt i arkivet etter Sandviken sykehus (Lasarettet). Se under Lister.

Hvilke opplysninger

Fra 1901 er protokollen ført etter et lovbestemt skjema. Protokollene inneholder opplysninger om fødselsdato, den fødendes alder, sivile stand og helse og antall tidligere fødsler, barnets helsetilstand, barnets fødselsstilling, hvordan fødselen forløp og eventuelle hjelpetiltak. Det opplyses om barnet er fullbåret, skinndødt, dødfødt  etc. Videre opplyses det om den fødendes helsetilstand etter fødselen.

Lover mv. knyttet til emne

Jordmødrenes virke ble organisert ved reglement av 21. november 1810.  Hver by skulle utgjøre et jordmordistrikt med minst en jordmor ansatt av amtmannen, men fast lønnet direkte fra Kemneren.   I 1860 var hele landet inndelt i jordmordistrikter.  Med Jordmorloven av 19.12.1898 nr. 2 ble ansettelsesmyndigheten for byenes vedkommende overført til magistrat og formannskap. Fra den tid finner vi jordmorprotokoller i arkivene etter det kommunale Helserådet. Kgl.res. 9.11.1909 Om Ordningen af Jordmødrenes Anmeldelse af Fødsler mv. samt Rundskriv fra Justisdepartementet av 15.08.1902 angaaende Jordemødrenes Anmeldelse af Fødsler og deres Protokoller, regulerte hvordan jordmorprotokollene skulle skrives og behandles.   Helserådet er nå opphørt, og funksjonene til alle helsearbeidere, også jordmødre, er nedfelt i

Klausulering og tilgang

Materialet er klausulert  Se innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Tilgang til opplysninger om en selv reguleres av Forvaltningsloven  § 18 og 19 om partsinnsyn. For andre gjelder Forvaltningsloven § 13 – 13f.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Forespørsel skal skje skriftlig. Det er nødvendig å vite navnet på jordmoren.

Lister og referanser

 • A-2047            Sandviken sykehus (Lasarettet)
 • A-2314            Åsane kommune. Sunnhetsvesen
 • A-2617            Bergen kommune. Sunnhetsvesen
 • A-2903            Årstad kommune. Sunnhetsvesenet
 • A-2268            Fana kommune. Helserådet
 • A-2271            Laksevåg kommune. Helserådet
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *