Hva

I forbindelse med 100-årsjubileet for Grunnloven i 1814 ønsket Bergen kommune å publisere et verk om byens historie for perioden 1814-1914. Tidsmessig var en for sent ute til å få engasjert én historiker til å skrive, derfor ble jubileumsskriftet en artikkelsamling hovedsakelig skrevet av kommunale tjenestemenn, og satt sammen til et 3-binds verk. Å beskrive den kommunale utvikling ble det sentrale. Fremstillingene er meget detaljerte, og bærer preg av å være skrevet av personer med svært god kjennskap til kommunal historie. Carl Geelmuyden og Håkon Schetelig hadde det redaksjonelle ansvaret.

Verket ble trykket i et 1.opplag på 2000. Under Bergensbrannen i 1916 brant lageret på 1500 eksemplarer av bind 1 og 2 opp. Kun 500 eksemplarer av 1.opplaget av disse bindene eksisterer, og verket er per i dag svært vanskelig å få tak i.

Bergen 1814 – 1914 er et standardverk innenfor bergensk historie, spesielt kommunalhistorie. Verket fortjener å bli brukt!

Hvilke opplysninger

Utviklingen innen ulike områder innen kommunen er beskrevet som; kirke, skole, næringsliv samt politiske og kulturelle forhold. Se fullstendig innholdsliste nedenfor.

Litteraturhenvisning

Verket er tilgjengelig på byarkivets lesesal.

 • Geelmuyden, C. og H. Schetelig: Bergen 1814-1914. Bind I. Bergen 1914. (q948.37 Be B.I)
 • Geelmuyden, C. og H. Schetelig: Bergen 1814-1914. Bind II. Bergen 1915. ( q948.37 Be B.II) 
 • Geelmuyden, C. og H. Schetelig: Bergen 1814-1914. Bind III. Bergen 1919. (q948.37 Be B.III)
 • Geelmuyden, C. og H. Schetelig: Bergen 1814-1914. Register. Bergen 1921.
Bind I:
 • Bergen 1814-1914 av Just Bing
Bergens kommune:
 • Bergens styre før formannskapsloven av 1837 av P. R. Sollied
 • Bergens kommunale styres historie og utvikling siden 1837 av Wilhelm Lie
 • Folk og bebyggelse av Einar Olsen
 • Bergensk byggemaate og byens forskjønnelse av Koren-Wiberg
 • Politivæsen, strafferettspleien, fængsel, strafanstalter m.v. av Julius Olsen
 • Det civile retsvæsen av Kr. Vedeler
 • Bergens borgervæbning av Anthon M. Wiesener
 • Brandvæsenet av Bernt Rolland
 • Overformynderiet i Bergen av Olav Fismen
 • Offentlig veining, vrakning, maaling og favnesætning av Anthon M. Wiesener
 • Bergens sundhetsvæsen av M. Geirsvold
 • Spedalskheten i Bergen 1814-1914 av H. P. Lie
 • Sindsykevæsnets utvikling av Karl A. Andresen
 • Byens arkiver av Anthon M. Wiesener
 • Bøker og skrifter til Bergens historie av Arne Kildal og Wollert D. Meyer
Bind II: Bergens kommune (Fortsættelse fra I bind)
Bergens ingeniørvæsen:
 • Indledning av O. I.
 • Administrasjon av O. Ingstad
 • Byens belysning av O. Ingstad
 • Veivæsenet av O. Ingstad
 • Plantninger, lekepladser av O. Ingstad
 • Byens renhold av O. Ingstad
 • Vand- og kloakvæsenet av Ralph L. Wilson
 • Forskjellige transportanlæg med faste ruter O. Ingstad
 • Bergens havn av Einar Olsen
 • Bergens gasverk av B. Schieldrop
 • Bergens elekticitetsforsyning av Albert Norstrand
 • Bergens fattigvæsen av Hj. de Lange
 • Bergens arbeidskontor av K. F. Dahl
 • Bergens kommunale pensionskasse av Andor Hoel
 • Bergens kredssykekasse av Trygve Molle
 • Legater og stiftelser, sykekasser, understøttelsesforeninger og lader av B. E. Bendixen
Kirke og skole:
 • Kirkelige forhold og religiøst liv av B. E. Bendixen
 • Den høiere skole i Bergen av Sigurd Høst
 • Folkeskolen av Jon Laberg
 • Friundervisning for voksne av Arne Kildal
 • Skoler for haandverk og industri av P. R. Sollied
 • Handelsundervisningen i Bergen av C. J. Schnitler
 • Sjøfartsskoler av Vilhelm Lie
 • Bergens kommunale husmorskole av Josephine Grindstad
 • Hotelfagskolen
Kulturarbeide:
 • Teater i Bergen gjennem 100 aar: Spredte bidrag til norks teaterhistorie ved Gran Bøgh
 • Bergens musikliv av Andreas Paulson
Videnskab og kunst:
 • Bergens museum av Haakon Schetelig
 • Vestlandske kunstindustrimuseumav Haakon Schetelig
 • Det hanseatiske museumav Haakon Schetelig
 • Bergens bys billedgalleri av A. M. Wiesener
 • Bergens kunstforening av A. M. Wiesener
 • Bergens historiske forening av A. M. Wiesener
 • Den bergenske avdeling av foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring av Haakon Schetelig
 • Det medicinske selskap i Bergen av H. P. Lie
 • Dr.med. F.G.Gades patholigiske institut av M. Haaland
 • Biblioteker og boksamlinger i Bergen av Arne Kildal
 • Den bergenske presse av Joh. Nordahl-Olsen
Bind III: Skibsfart og handel:
 • Skibsfart og handel av J. Hagelsteen
 • Krigsaarene 1807-1814
 • Tidsrummet 1830-1860
 • Krisen i slutten av 50-aarene
 • Perioden 1860-1880
 • Tiden efter 1880
 • Slut
Foreninger vedkommende handel og skibsfart av Eyvind de Lange:
 • Bergens skipperforening
 • Selskapet for de norske fiskeriers fremme
 • Bergens Handelsforening
 • Kreditorforeningen
 • Kommunikationskomiteen for Bergen og de bergenhusiske amter
 • Kolonialgrossisternes forening
 • Bergens Handelssamfund
 • Handelens venner
Post og kommunikationsvæsen av Malthe-Sørensen
Telegrafvæsenets utvikling av H. Wingaard Friis
Bergens telefonkompagni 1881-1914 av J. W. Meinich
Bergens samlag for brændevinshandel av Peter Jessen
Haandverk og industri av P. R. Sollied:
 • Ældre haandverksforhold
 • Haandverksforhold efter 1800
 • Haandverkslovgivningen efter 1814
 • Toldlovgivningen vedrørende haandverk og industri
 • Det nyttige selskap – Magazinet for Kunst- og Haandverksarbeider – Bergens Industrimagazin – Utlodningen
 • Træk av den faglige utvikling 1814-1914
 • Foreningsliv
 • Bergens Haandverks- og Industriforening 1886-1907
 • Haandverkssvendenes dannelsesforening 1850-1865
 • Industri
 • Ældre forhold
 • Tidsrummet 1800-1850
 • Tekstilindustri
 • Børne-, tugt- og manufakturhuset (1646-1886)
 • De industrielle anlæg paa Møhlenpris
 • Tidsrummet 1851-1895
 • Industrienes utvikling efter 1895
Reiseliv og turistvæsen av Hj. Negaard
Politisk liv:
 • Politisk liv i Bergen av Hjalmar Christensen
Sociale foreninger og klubber:
 • Sociale foreninger og klubber av Eyvind de Lange
 • Det nyttige selskap
 • Frimurerlogen i Bergen
 • Den gode Hensigt
 • Bergens Arbeiderforening
 • Bergens totalavholdsforening
 • International Orden Good Templars
 • Bergens ynglingeforening
 • Den norske ingeniørforening
 • Bergens polytekniske forening
 • Sakførerforeningen for Bergen og Bergens stift
 • Bergens Myrdyrkningsselskap
 • Bergens skogselskap
 • Hjemmets Vel
 • Bergens Kvindesaksforening
 • Bergens arkitektforening
 • Pædagogisk forening
 • Bergens lærerforening
 • Bergens folkeskole-lærerindeforening
 • Bergens avdeling av Norsk forening for socialt arbeid av K. F Dahl
Sport og idræt:
 • Idrætslivet av Johan Martens
Skriv ut artikkel

Skrevet av

14 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *