Hva

Bossmann med bjelle, ca 1900. Foto: Ukjent. (BBA:129:V).

Renovasjon – avfallsbehandling. I sundhetsloven av 16.05 1860 §3 kan man lese at sunnhetskommisjonen (seinere helserådet) skulle «have sin Oppmerksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold og hvad derpaa kan have innflydelse, saasom Renlighed….Urinsteders og Gjødselsbingers Indretning og Rensning, Oplægelse af Gjødsel eller andre Gjenstande, som f. ex, Ben eller Klude, der kunne indvirke skadeligt paa Sundhedstilstanden». Økt kunnskap om relasjoner mellom avfallshåndtering (eller mangel på sådan) og innbyggernes helse, førte til et krav om at denne burde reguleres og legges inn under det offentliges ansvarsområde. Bergen Renovasjonsvesen (Bergen renholdsverk fra 1937) ble opprettet i juli 1881, og var da det første fullt ut kommunale renovasjonsvesen i Norge. Dets primære oppgaver den gang var delt i «nattrenovasjon», dvs. tømming av byens kagger, en prosess som var så illeluktende at den måtte utføres mens bysbarna sov, og «dagrenovasjon» som var bortkjøring av ordinært husholdningsavfall. Etter hvert som kloakknettet ble bedre utbygd og de fleste husstander fikk innlagt WC, bortfalt kaggetømmingen fra renovatørens ansvarsområde. Kjernen i renholdsverkenes virke ble da, slik det er i dag, innsamling og deponering eller fjerning av avfall. I 1996 gikk renholdsverket i Bergen fra å være en kommunal etat til å bli et kommunalt eid aksjeselskap: BiR (Bergenområdets interkommunale renholdsverk).

Hvor

Informasjon om renovasjon/ avfallsbehandling i Bergen finnes i arkivene etter: A-0603 Bergen Renholdsverk (1878 – 1979), A-2875 Bergen renholdsverk (1972 – 1995) og A-0604 Fana renovasjonsvesen (1918 – 1975). Ellers finnes også relatert materiale i A-1817 Renholdsarbeidernes forening i Bergen.

Hvilke opplysninger

Fra instilling til bystyret om kjøp av grunn i Kollevåg, 1922. (BBA:160:Da).

I arkivene finnes bl.a. informasjon om Bergenområdets varierende søppelmengder, kommunens forvaltning av avfall, utbygning av infrastruktur for avfallsbehandling, igangsetting av diverse miljøtiltak, installasjon av WC, Bergens ulike avfallsdeponier gjennom tidene (bla. Kollevåg, Slettebakken og Rådalen) og informasjon om ansatte.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 16. mai 1860 Sunnhetsloven.
 • Lov 19. april 1899 nr.1 om bygningsvesenet i Bergen.
 • Lov 22. februar 1924 nr. 2 om bygningsvesenet.
 • Lov 8. juni 1928 nr. 1 om kommunal renholdsavgift (Renovasjonsloven).
 • Lov 24 juni 1938 nr. 2 om avståing av grunn til opplagsplass for søppel.

Klausulering og tilgang

Med unntak av de deler av arkivene som omhandler de ansatte er arkivet fritt tilgjengelig for offentligheten.

Litteraturhenvisning

 • Bruun, Christian og Irgens, Harald: Videre om renovasjonssagen, til Bergen formandskab. Bergen 1877. (352.6 Br).
 • Olsen, Gunnar A: Veien mot rettferd og lysere kår, Renholdsverkets arbeiderforening 100 år. Bergen 1996 (352.6 ol).
 • Lien, Odd Jan: Bergen renholdsverk 1878 – 1971, Administrasjonshistorie, veiledning og arkivfortegnelse. Bergen Byarkiv 1984. (upublisert ms)
 • Segadal, Ola: 100 år for en ren by. Renovasjonsvirksomheten i Bergen fra 1881-1981. Bergen 1981. (q352.6 Se).
 • Økland, Bård Gram og Høiaas, Knut: «Bare boss? – håndtering av avfall i Bergen gjennom 1000 år». Utstillingskatalog Bryggens Museum. Bergen 2000.

Lister og referanser

 • A-0603 Bergen Renholdsverk (1878 – 1979) Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • A-2875 Bergen Renholdsverk (1972 – 1995) Lister finnes i byarkivets ekspedisjon
 • A-0604 Fana renovasjonsvesen (1918 – 1975) Lister finnes i byarkivets ekspedisjon
 • A-1817 Renholdsarbeidernes forening i Bergen.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *