Hva

Husmorvikar i arbeid. Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Husmorvikar i arbeid. Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Ordningen med kommunalt ansatte husmorvikarer ble igangsatt like etter 2. verdenskrig. Husmorvikarene skulle avlaste småbarnsfamilier i de tilfellene der kona/husmora på grunn av fødsel, sjukdom eller av andre årsaker ikke lenger kunne utføre de daglige gjøremål. Arbeidet var særlig knyttet til stell og omsorg for barn, matlaging og rengjøring.

Husmorvikarsaken ble fremmet av Norges Husmorforbund, som ivret for at vikarene skulle ha en spesialisert utdanning. Sammen med andre kvinneorganisasjoner kjempet de for at kommunene skulle opprette vikarstillinger og opprette lokale husmorvikarnemnder. Husmorvikarnemnden skulle være et rådgivende og sakkyndig organ for kommunen. I mange tilfeller organsierte nemnda virksomheten ved å formidle kontakten mellom familiene og husmorvikarene.

Fram til ca. 1970 var husmorvikarordningen en viktig del av kommunenes sosialtilbud. Særlig fra 1970-tallet ble vikarenes arbeidsområde utvidet til også å gjelde eldre mennesker og familier med sosiale problemer. Selv om ordningen nå er kraftig redusert, tilbyr framdeles mange kommuner, deriblant Bergen, omsorgsbistand rettet mot småbarnsfamilier.

Hvor

Informasjon om kommunenes husmorvikarvirksomhet finnes spredt i flere arkiver. Det viktigste er arkivene til de kommunale husmorvikarnemndene. Dessuten finnes korrespondanse i de enkelte kommune-/formannskasarkivene (formannskapet/sosialetaten). Etter som husmorbevegelsen stod sentralt i etableringen av ordningen kan man finne informasjon i husmorlagsarkiver.

Hvilke opplysninger

Arkivene etter husmorvikarnemndene inneholder møtebøker, korrespondanse og oppgaver over hvilke familier som fikk tildelt husmorvikar. I kommunal-/formannskapsarkivene finnes hovedsakelig korrespondanse mellom vikarene og kommunen/nemndene vedrørende lønns- og arbeidstidsspørsmål, godtgjørelse for telefon og husrom, dessuten ansettelsessaker.

Lover mv. knyttet til emne

Normalplanen for husmorvikarvirksomheten, fastsatt av Sosialdepartementet 26. april 1949.

Retningslinjer for husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie, fastsatt av Departementet for familie og forbrukersaker 15.05.1959.

Klausulering og tilgang

Opplysninger vedrørende husmorvikarers arbeidssituasjon og informasjon om familier som har hatt husmorvikarer er sensitivt materiale. Materialet er derfor klausulert.

Litteraturhenvisning

 • Haugdal, Birger 1998. I mor sitt sted. Husmorvikaryrket – idealer og praksis. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Bergen.
 • Mykland, Liv og Kjell-Olav Masdalen 1987. Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Universitetsforlaget.

Lister og referanser

 • A-0020 Fana husmorvikarnemnd
 • A-0063 Haus/Arna husmorvikarnemnd
 • A-1269 Åsane husmorvikarnemnd
 • A-1566 Laksevåg husmorvikarnemnd
 • A-0682 Husmorvikarformidlinga i Bergen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *