Hva

Brannmateriell er utstyret man trenger for å slokke branner. Dette har variert med den tekniske utviklingen. Som brannutstyr regnes slanger, bøtter, økser, vogner, hester, biler m.m.

Hvor

Opplysninger om brannmateriell finnes i arkivene etter de ulike brannvesen i Bergen og de tidligere omegnskommunene: Bergen brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna brannvesen, Fana brannvesen,  Laksevåg brannvesen og Åsane brannvesen.

Innkjøp av brannmateriell kan også ofte ha vært behandlet av bystyre/formannskap, og opplysninger kan derfor også finnes i formannskapsarkivene. For Bergen: se de trykte kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Brannmateriellet er nøye registrert og gjort rede for. Se Lister og referanser nedenfor.

Lover mv. knyttet til emne

 • 18.10.1643 – etter de 12 menns taksering skulle kvartermestrene undersøke om hver og en  hadde skaffet seg «træbøtter, stamper, øxer, sprøyter og deslige».
 • 10.01.1646 – hver borger og huseier var pålagt å ha bestemte brannredskaper etter husets takst. Det står ikke noe om bokføring av disse.
 • 14.06.1687 – branndirektøren skulle ha en rulle og fortegnelse over de brannredskaper som  hver og en måtte ha etter branntakst av 21.10.1675. Han skulle også ha et inventarium over byens brannredskaper i de tre kirkesognene.
 • 15.06.1695 – pkt. 18, Det skulle finnes et riktig inventarium over alle brannredskaper. Originalen skulle finnes på rådstuen og gjenparter hos politimesteren, stadshauptmannen og  de tre eldste stadskapteinene og branndirektøren.
 • 16.05.1707 – IV Kap. 2. art. Over- og underoffisererne i hvert kompani skulle opprette en fortegnelse over hvilke brannredskaper, som burde finnes i hvert hus. Hvert år skulle magistraten i de 16 menns nærvær få denne fortegnelsen. Taksten skulle ettersees hvert år.
 • – IV Kap. 4. art., Inventarium med spesifikasjon over nummer på brannredskapene og hvor de var oppbevart skulle finnes på rådstuen. Kopier skulle finnes hos politimesteren, stadshauptmannen, branndirektøren og hos de 8 stadskapteinene for deres respektive distrikter
 • – V Kap. pkt. 1., «Øvrigheten og inspecteuren» skulle sende inn en spesifikasjon på alt brannredskapet til stiftamtmannen innen 4 måneder etter denne forordningens publikasjon.
 • -V Kap. pkt. 2., magistraten og branninspektøren skulle deretter skrive et inventarium med forklaring på hvor redskapene var oppbevart. Branndirektøren, byens kapteiner, assistenten og brannmestrene skulle ha hver sin kopi.
 • 23.06.1779 – «7, brannkommisjonen skulle 2 ganger i året innrapportere til stiftamtmannen,  etter at de bestemte visitasjoner var ferdige, i hvilken tilstand det private brannvesen var. Der skulle det oppgis om huseieren eller leieren hadde de påbudte brannredskaper, hva som eventuelt manglet, samt mulkt som var utskrevet.
 • 06.05.1847 – «1, branndirektøren skulle rapportere om mangler ved redskapene til politimesteren, som skulle føre rapporten videre til brannkommisjonen.
 • – «7, branndirektøren skulle føre en protokoll over alle sprøytene. Han skulle også føre andre nødvendige inventarfortegnelser ved brannvesenet.
 • – «36, officiantene skulle føre en nøyaktig spesifikasjon over det inventar som de hadde ansvaret for.
 • 15.08.1908 – «26, brannsjefen skulle sende en oppgave hvorover brannvesenets materiell med av- og tilgang før 31. januar hvert år.
 • 1917 – overbrannmesteren skulle føre inventarprotokoll på et av magistraten godkjent skjema.
 • 19.11.1954 – Lov om brannvesenet.
 • 29.05.1970 – Lov om brannvesen.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Ramnefalk, Birgitta: Administrasjonshistorier for Bergen Brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna kommune, Fana brannvesen, Laksevåg brannkommisjon, Laksevåg brannvesen, Salhus brannkommune og Åsane brannvesen. Upubliserte ms ved Bergen Byarkiv.

Lister og referanser

 • BBA A-0181 Bergen brannkommisjon
 • BBA A-1181 Bergen Brannvesen
 • BBA A-1621 Indre Arna og Espeland branndistrikt/Arna kommune
 • BBA A-1395 Fana brannvesen
 • BBA A-1234 Laksevåg brannvesen
 • BBA A-1396 Åsane brannvesen

 

 • Arkiv

Arkivserier

År

A-0181 Bergen brannkommisjon La Brannslokkingsutstyr 1834
A-1181 Bergen Brannvesen Ma Anbud på biler, sprøyter, radioanlegg m.m. 1893-1949
Mb Diverse inventariefortegn. 1864-1954
Mc Slangeprotokoller og trykkslangekartotek m.m. 1895-1950
Md Tjenestemerker og emblem 1926-1956
Me Skaderapporter på brannbiler 1970-1974
Mf Utlån av materiell 1950-1956
Mg Bensin-, olje- og dieselforbruk av brannvesenets biler 1927-1961
Mh Vedrørende bygninger m.m. 1950-1973
Mi Vedrørende biblioteket 1929-1955
Mj Rulle over hester 1895-1936
A-1621 Indre Arna og Espeland branndistrikt/Arna kommune Ma Diverse  1951  
 
A-1395 Fana brannvesen
Ma Kartotek 1949-1980
Mb Anbud 1935-1962
Mc Motorsprøytejournaler 1956-1973
Md Diverse 1971-1972
A-1234 Laksevåg brannvesen Ma Materiellbeholdning 1943
A-1396 Åsane brannvesen Ma Lagerbeholdning 1950-1951

 

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *