Hva

En brannrapport er en rapport etter en brannutrykning.

Hvor

Det finnes brannrapporter i arkivene etter Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane brannvesen. Se Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Brannrapportene har ulik detaljeringsgrad, etter hvor gamle de er. De inneholder gjerne adresse for brannen, når den ble meldt, når mannskapene var på brannstedet, hvilke mannskaper som deltok, oppgaver over medgått vannmengde, beskrivelse av brannens forløp og av slukningsarbeidet, vurderinger av brannårsak og skadeomfang.

Lover mv. knyttet til emne

 • 23.06.1854 – «2, anmeldelse om ildsvåde skulle i kjøpstedene sendes til rådstuskriveren, på landet til lensmannen.
 • 21.01.1885 – branndirektøren skulle sende rapport om brannetterforskning til brannforsikringsinnretningen. Branndirektøren skulle avgi rapport fortest mulig etter enhver brann, og gjennom magistraten skulle vedkommende embetsmann som holdt brannforhør søke å fullstendiggjøre rapporten. Krav til innhold i rapporten er nøye spesifisert. 
 • 27.09.1886 – branntaksasjonsbestyrerne på landet skulle etter brann sende inn beretning om denne, på den måte som Lov av 23.06.1854 «2 påbød.
 • 19.12.1891 – angående rapporter etter branner til brannforsikringsinnretningen.
 • 19.11.1897 – fornyet begjæring fra brannforsikringsinnretningen om disse rapportene fra brannvesenet til magistraten. Det tok altfor lang tid med undersøkelsene angående ildens oppkomst. Derfor skulle rapportene nå sendes direkte til innretningen.
 • 23.05.1899 – brannforsikringsinnretningen begjærte av magistraten at de rapportene som branndirektøren i henhold til sirkulære av 21.01.1885 skulle sende inn etter branner, skulle opplyse om mangler ved vannverk eller materiell.
 • 1917 – brannmesterne skulle utferdige brannrapporter etter et bestemt skjema og avlevere det til overbrannmesteren. Han skulle deretter føre inn brannrapportene i brannjournalene for avlevering til brannsjefen.
 • 28.01.1927 – riksadvokaten anmodet stadsadvokaten om å pålegge politimestrene å sende etterforskningsdokument angående branner til brannsjefer, som var teknisk utdannet til uttalelse før etterforskningen var avsluttet.
 • 19.11.1954 – Lov om brannvesenet.
 • 15.09.1955 – Forskrift til lov om brannvesenet.
 • 29.05.1970 – Lov om brannvern m.v.
 • 02.12.1971 – Forskrift til brannloven.
 • 14.06.2002 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

En fullstendig liste over lover finnes i administrasjonshistorien, se Litteraturhenvisning nedenfor.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Ramnefalk, Birgitta: Administrasjonshistorier for Bergen Brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna kommune, Fana brannvesen, Laksevåg brannkommisjon, Laksevåg brannvesen, Salhus brannkommune og Åsane brannvesen. Upubliserte ms ved Bergen Byarkiv.

Lister og referanser

 • BBA A-1181 Bergen Brannvesen 
 • BBA A-1395 Fana brannvesen
 • BBA A-1234 Laksevåg brannvesen
 • BBA A-1396 Åsane brannvesen

Arkiv

Arkivserier

År

A-1181 Bergen Brannvesen Ka Brannjournaler 1863 – 1974
Kb Diverse branner 1884 – 1935
Kc Brannrapporter og brannetterforskning 1935 – 1974
Kd Brannrapporter og div. skriv. Fløen og Solheimsviken brannkommune, senere Årstad distrikt 1910 – 1943
A-1395 Fana brannvesen Ka Brannrapporter 1935 – 1971
A-1234 Laksevåg brannvesen 1907 – 1971
A-1396 Åsane brannvesen Ka Brannrapporter 1952 – 1971
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *