Hva

Reguleringsavdelingens godkjenning av delingsplan for gnr. 119, bnr. 276 i Fana.
Reguleringsavdelingens godkjenning av delingsplan for gnr. 119, bnr. 276 i Fana.

Dersom en grunneier ønsker å utparsellere en eiendom med tanke på utbygging, må han sende inn en delingsanmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal være fulgt av en plan hvor nødvendige mål og forslag til grenseforløp er påtegnet. Reguleringsvesenet behandler delingssaker/planer for å kontrollere at det ikke oppstår forhold som strider imot loven, gjeldene reguleringsplan eller vanskeliggjør fremtidig regulering av området. Omfattende delingsplaner kan også bli fremmet som reguleringsplaner. Delingsplaner blir også omtalt som utparselleringsplan, tomteplan, tomtedelingsplan og tomtereguleringsplan. Se Reguleringsplaner.

Hvor

Delingsplan for gnr. 119, bnr. 276, Fana
Delingsplan for gnr. 119, bnr. 276, Fana

Mesteparten av arkivmaterialet vedr. deling av eiendommer er befinner seg fremdeles ved Planavdelingen, Bergen Rådhus, men noe materiale er overført til byarkivet:

I arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen (A-0967) er det en serie med delingsanmeldelser fra perioden 1949-1973, mens delingsplaner for eiendommer i de tidligere nabokommunene Fana, Laksevåg og Åsane finnes i arkivene etter vedkommende kommunes bygnings- og reguleringsvesen (A-2788, A-2787 og A-2786).

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov om bygningsvesenet.
 • Lov om bygningsvesenet.
 • Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom.
 • Plan og bygningslov.
 • Lov om endringer i plan og bygningsloven.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Wesenberg, Tone: Reguleringsvesenet i Bergen 1830-1971. Administrasjonshistorie og arkivveiledning. Bergen Byarkivs skrifter rekke A, nr.3. Bergen Byarkiv 1986.
 • Wesenberg, Tone: Reguleringsvesenet i Bergen 1830-1971. Arkivfortegnelse. Bergen Byarkivs skrifter, Rekke B, nr.8. Bergen Byarkiv 1986.

Lister og referanser

 • BBA A-0967 Reguleringsvesenet i Bergen. Lister i byarkivets ekspedisjon
 • BBA A-2786 Åsane kommune. Tekniske etater. Bygnings-og reguleringssvesenet. Lister i byarkivets ekspedisjon
 • BBA A-2787 Laksevåg kommune. Reguleringsvesenet. Lister i byarkivets ekspedisjon
 • BBA A-2788 Bygnings- og reguleringsvesenet i Fana.Lister i byarkivets ekspedisjon
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *