Hva

Med kommunale bygninger menes her bygninger hvor kommunen selv har vært byggherre og omfatter både boliger og offentlige bygninger.

Den kommunale byggevirksomheten i Bergen startet forsiktig opp rundt 1860 med byggingen av bl.a.  tinghus og fengsel. Senere kom ny kjøttbasar, brannstasjon, sykehus og flere skolebygninger, men det var først utover på 1900-tallet Bergen kommune for alvor begynte å engasjere seg i byggevirksomhet.

Det var lenge sterk motstand mot at kommunen skulle gå aktivt inn i boligbygging, men i 1910  fikk det første private boligselskapet i Bergen kommunal støtte til bygging av boliger. Se artikkelen Typebyen.

Den store bolignøden etter bybrannen i 1916 tvang imidlertid frem et mer direkte kommunalt engasjement og i 1919 ble det opprettet en kommunal bygnings- og eiendomsadministrasjon. Se artikkelen Rådmannen for 4. avdeling.

Kommunen reiste selv en rekke boliger, og ga ellers kommunalt tilskudd til private utbyggere. Byggeaktiviteten skjedde først og fremst i Årstad, men også i andre deler av byen bygde Bergen kommune større boligkomplekser og boligområder med rekkehusbebyggelse og småhus. Se artiklene Rothaugkomplekset, Trikkebyen, Boligbrakkene etter 1916-brannen, Brannfunksjonærenes byggeselskap, Møhlenpriskomplekset og Selvbyggerkolonien på Nymark og artiklene Kommunal boligbygging, «Rædslene på Grønneviksøren» – husvillebrakkene, Husvillebrakkene på Solheim kirkegård, Husvillebrakkene ved Møllendalsbakken, Blodbyen, Murhusene på Øvre Gyldenpris på byarkivets nettside Historier fra en bydel – Årstad.

Den kommunale boligbyggingen avtok rundt 1930. I steden begynte kommunen nå å gi støtte til privat boligbygging gjennom tilrettelegging av tomtearealer, økonomiske støtteordninger m.v.

Også i de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane startet den kommunale  byggeaktivitet opp fra slutten av 1800-tallet, men naturlig nok i langt mindre grad enn i bykommunen Bergen.

Hvor

Opplysninger om kommunale bygninger finnes i en rekke arkiv. Byggesaksbehandlingen av kommunale bygninger er den samme som for private bygninger. Selve byggesaken  vil derfor ligge i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) eller i arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540). Se ellers byggemeldinger, bygningstegninger, reguleringsplaner, arkitekttegninger.

Planlegging, gjennomføring og drift av kommunale bygninger har imdlertid ligget under ulike andre administrasjoner. Opplysninger om de eldste kommunale bygningene i Bergen vil bl.a. finnes i arkivet etter Bergen Magistrat (A-0651). Etter opprettelsen av en egen kommunal bygnings- og eiendomsadministrasjon for Bergen i 1919 vil opplysningene finnes i sentralarkivet etter 4.rådmann (A-0511), senere Byggprosjektavdelingen (A-2695), eller i administrasjoner under disse. Se artiklene Rådmannen for 4. avdeling, Boligrådet, Boligarkitekten, Byarkitekten.

Da igangsetting av kommunale byggeprosjekt også forutsatte et bystyrevedtak vil det også finnes opplysninger om kommunale bygninger i Bergen i de trykte kommuneforhandlingene.

Opplysninger om kommunale bygninger i de tidligere omegnskommunene vil først og fremst finnes i de ulike formannskapsarkivene og i arkivet etter Byggprosjektavdelingen (A-2695).

Hvilke opplysninger

I de kommunale arkivene for Bergen vil det som regel være dokumentasjon om de fleste forhold vedr. kommunale bygninger, og vi kan i stor grad følge prosessen fra oppkjøp av tomtearealer, utarbeidelsen av reguleringsplan, planlegging og utbygging av offentlige bygninger eller boligområder, senere forvaltning av bygningene mht. vedlikehold og utleie m.v. Vi kan dermed finne anbudsdokumenter, kontrakter, beskrivelser, tegninger osv. For de tidlige omegnskommunene vil dokumentasjonen være mer sparsom.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • v. Achen: Senhistorismens arkitektur 1900-1930. Arkitektutren i Bergen mellom byggekrakk og funksjonalisme. Avhandling i kunsthistorie. Universitetet i Bergen. Bergen 1986.
 • Jacobsen, Petter Tønder: Sosial boligbygging i Bergen 1910-30. Hovedfagsavhandling i kunsthistorie. Universitetet i Bergen. Bergen 1990.
 • Nielsen, Mona: Verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i Landås bydel. Registreringsrapport i forbindelse med kommunedelplan for Landås. Bergen 1993.

Lister og referanser

Bergen kommune

 • Bergen Magistrat (A-0651). Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • Bygningssjefen i Bergen (A-0430). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Bergen kommune. 4.borgermester (A-512). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Rådmannen for 4. avdeling (A-0511).  Det finnes lister over arkivet, men ingen tegningsoversikt.
 • Boligarkitekten (A-0514). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Boligrådet (A-0518). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Byggprosjektavdelingen (A-2695). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.

Tidligere omegnskommuner

 • Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen (A-2995). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen (A-0503). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Haus/Arna kommune. Formannskapet (A-0057). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Fana kommune. Formannskapet (A-0501). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
 • Åsane kommune. Formannskapet (A-1252). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon
 • Laksevåg kommune. Formannskapet (A-1543). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *