Hva

Med kartsamling menes her en samling med kart som ikke inngår som en del av et arkiv, men som er skilt ut som en egen enhet. Se ellers bykart, kart, havnekart, kartforretninger, situasjonskart, rodekart, reguleringsplaner.

Hvor

Byarkivet har to større kartsamlinger. Den ene består av kart fra Oppmålingsvesenet i Bergen kommune (A-0983, tilv. 0348), mens den andre består av kart fra ulike kommunale etater som Magistraten, Reguleringsvesenet m.m.(A-0246). De kart som tilhørte Havnevesenet i denne samlingen er nå tatt ut og tillagt Havnestyrets Arkiv (A-0740), se Havnekart.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Oppmålingsvesenet inneholder kart fra 1646 (kopi) og frem mot vår egen tid. Kartsamlingen består av mange forskjellige typer kart: militære kart, havnekart, reguleringsplaner, situasjonskart, utparselleringskart, utskiftningskart m.m.

Samlingen med kart fra ulike kommunale etater inneholder kart fra tidsperioden 1785 ¿ 1950-årene. Også denne samlingen består av ulike typer kart, men det er en overvekt av reguleringskart og havnekart.

Klausulering og tilgang

Kartsamlingene som sådan er fritt tilgjengelige for bruk, men enkelte av kartene er klausulert på grunn av dårlig teknisk tilstand.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Kartsamlingene er registrert og listeført, men det finnes kun lister på papir. Det er derfor ingen søkemuligheter verken når det gjelder type kart, geografisk område eller tidsperiode. Dette gjør at materialet kan være vanskelig og tidkrevende å gå inn i .

Litteraturhenvisning

  •  Christopher John Harris: Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre. Bergen 1991.

Opplysninger hos andre

Oppmålingsavdelingen i Bergen kommune har en stor kartsamling med kart, også historiske kart. Ellers finnes det kartsamlinger ved bl.a. Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Offentlige Bibliotek, Statsarkivet i Bergen, Riksarkivet i Oslo, Jordskifteverket på Åsog ved Statens Kartverk i Hønefoss.

Lister og referanser

  • Kartsamling fra flere etater (A-0246). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
  • Oppmålingsvesenet i Bergen (A-0983, tilv. 0348). Lister finnes i Byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *