Hva

Med feriekoloni menes sommerferiehjem for barn. Forløperen til feriekoloniene i Bergen var «Komiteen for skolebarns ferieophold paa landet», opprettet i 1882. Komiteen hadde som formål å sende flest mulig skolebarn til fritt landopphold. De første årene greide komiteen å hjelpe ca. 2000 skolebarn årlig. Reise og opphold ble finansiert gjennom bidrag fra Bergens Samlag, Bergens Sparebank, gaver og frivillig arbeid.

Den første feriekolonien som fikk en egen bygning til dette formålet var Ferstad feriekoloni i Os i 1906. Tomten var en gave fra Christian Michelsen. Etter hvert ble det reist feriekolonier en rekke steder i Bergens omegn: Steinestø, Hylkje, Brattholmen på Sotra, Mjølfjell m.v. Stedene ble drevet av privatpersoner, menigheter, sanitetsforeninger, arbeiderforeninger m.v., og tok i mot trengende skolebarn til 3-4 ukers sommeropphold.

Det opprinnelige formålet med feriekoloniene var å skaffe barn fra fattige familier et opphold på landet, slik at barna kunne komme til krefter ved hjelp av nærende kost, sol og frisk luft. Barna ble behørig veid og målt både før og etter oppholdet. Moralsk skulle barna hjelpes ved at de kom bort fra den dårlige påvirkningen i gaten og arbeiderstrøkene.

Etter hvert forsvant en del av fattigstempelet ved feriekoloniene. Under 2.verdenskrig ble feriekoloniene brukt for å få flest mulig barn bort fra byen og krigen. I 1950-årene ble feriekoloniene avviklet og avløst av leirskoler.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivmateriale etter flere feriekolonier, jf. Lister og referanser. Ellers finnes det også materiale om feriekolonier i arkivet etter Bergen skolestyre og i enkelte fagforeningsarkiver.

Hvilke opplysninger

Arkivene dekker ulike tidsperioder. Hva som er bevart av arkivmateriale varierer svært, men man kan finne søknader om ferieopphold, lister over barn, dagbøker, oppgaver over betjeningen, regnskapsmateriale m.v.

Klausulering og tilgang

Deler av materialet inneholder personsensitivt materiale og er klausulert i 60 år. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Lister og referanser

 • BBA     A-1313            Bergen kommune. Utvalget for feriekoloniene
 • BBA     A-1314            Ferstad feriekoloni
 • BBA     A-1315            Elisa Knutzons feriekoloni
 • BBA     A-1316            Bømoen feriekoloni
 • BBA     A-1317            Mjølfjell feriekoloni
 • BBA     A-1318            Steinestø feriekoloni
 • BBA     A-1319            Brattholmen feriekoloni
 • BBA     A-1320            Hylkje feriekoloni
 • BBA     A-1321            Lissi Kuhnles Minde (feriekoloni)
 • BBA     A-1322            Manger feriekoloni
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *