Hva

Slektsforskere er blant arkivinstitusjonenes flittigste brukere. Men hovedkildene – til personers slektskapsforhold, fødsel, giftermål og død – ligger i de statlige arkivene, Riksarkivet og Statsarkivene. I Norge er funksjonsfordelingen mellom stat og kommuner slik at det er hovedsakelig supplerende materiale som kan finnes i de kommunale arkivene.

I vedlagte artikkel «Hva kan Byarkivet tilby slektsforskerne?» går byarkivar Arne Skivenes inn på hva slags opplysninger som finnes ved Byarkivet og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen og også hvilke begrensninger som ligger på deler av dette materialet. Artikkelen bygger på et foredrag fra 1995.

Hvor

Kommunale kilder for slektsforskning er arkiver etter Skole, fattig- og sosialvesen inkl. barnevern og barnehjem, helsevesen, asyler og ligningsvesen. Noen av disse kildene er nøytrale i den forstand at de omfatter hele befolkningen (som f.eks. skole- og skattemateriale), mens personer kun opptrer i andre kilder dersom de har problemer av noe slag (sosial- og helsemateriale).

Se Adopsjoner, Almisser, Barnehjem, Bidragsfogd, Borgerskap, Borgervæpningen, Dødsmeldinger, Eksamensprotokoller, Farskap, Fosterhjem, Fødejournaler, Fødselsmeldinger, Hjemstavnsforklaringer, Jordmorprotokoller, Karakterprotokoller, Pasientjournaler, skoler.

Aktuelle privatarkiver er arkiver etter bedrifter, organisasjoner og stiftelser, og i noen tilfeller etter enkeltpersoner.

Hvilke opplysninger

I kommunale arkiver kan en finne opplysninger vedr. omstendigheter omkring fødsel, evt. barnevernstiltak, skolegang, sosiale tiltak, helse og sykdom, inntektsforhold mm.

I private arkiver kan en finne opplysninger om arbeidsforhold, organisasjonstilknytning, politisk virksomhet mm.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Byarkivet har ikke kapasitet til å foreta omfattende undersøkelser for publikum. Vedr. slektsforskning vil våre tjenester i hovedsak begrense seg til å legge frem kilder og veilede i bruk av disse, samt svare på enkle spørsmål. Henvendelser bør være skriftlige, og enten inneholde et klart og avgrenset spørsmål med de så gode referanser man har, eller være bestilling av et nærmere angitt kildemateriale til bruk på lesesal.

Problemer

Mange av de aktuelle kildegruppene for slektsforskning er personsensitive og underlagt taushetsplikt for et bestemt antall år. Se Innsyn.

Opplysninger hos andre

For opplysninger om slekt i vårt distrikt anbefales først å ta kontakt med Statsarkivet i Bergen eller Riksarkivet.

Digitalisert materiale

En stor mengde relevante kilder for slektsforskning er digitalisert og tilgjengelig fra Digitalarkivet.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *