Hva

Alle saker som fra 1865 og fremover har vært behandlet av Bergen bystyre finnes gjengitt i de årlige trykte kommuneforhandlingene for Bergen kommune. For årene 1837-1864 finnes det håndskrevne protokoller og protokoller satt sammen av utklipp. Dette er arkiveksemplarer. Kommuneforhandlingen for 1862 er dessverre gått tapt.

Fra 1894 ble kommuneforhandlingene gitt ut i to bind. Bind I inneholder formannskapets innstillinger til bystyret med bilag, samt selve bystyrevedtakene. Bilagene kan bestå av diverse høringsuttalelser, regnskap, kart, tegninger o.l. Bind II inneholder formannskapets budsjettinnstillinger, årsberetninger m.v.

Kommuneforhandlingene er ordnet kronologisk, men foran i hvert enkelt bind finnes det et emnemessig register. For tidsperioden 1837-1980 finnes det egne samleregistre, men for bystyresaker etter 1980 må man gå i gjennom kommuneforhandlingene år for år.

Hvor

De trykte kommuneforhandlingene for Bergen frem til år 2000 er bl.a. tilgjengelige på byarkivets lesesal. Se Prosedyrer for bestilling/fremfinning og Opplysninger hos andre.

Et register over møter i bystyret, byrådet og andre komiteer og utvalg fra 2000-2017 og register over saker fra 2017 og fremover finnes her.

Generalregistrene til Bergens kommuneforhandlinger 1837-1980 er digitalisert med optisk tegngjenkjenning (søkbare pdf-er).

Hvilke opplysninger

Bergens kommuneforhandlinger er en viktig kilde både når det gjelder opplysninger om spesielle saker og om kommunal virksomhet generelt. På en enkel måte kan en finne informasjon om ulike deler av kommunens arbeidsoppgaver som byregulering, eiendomsforvaltning, byggevirksomhet, utbygging av kommunikasjoner, vann- og kloakkledninger osv. Kommuneforhandlingene er derfor svært nyttige i f.eks. lokalhistorisk sammenheng. Forhandlingene vil også fungere som nyttige innganger til arkivene, ved at en bl.a. ser hvem som har reist ulike saker, og når de ble reist.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Med unntak av arkiveksemplarene (1837-1864) står bind I av Bergens kommuneforhandlinger fritt tilgjengelig i Byarkivets håndbibliotek. Bind II og de eldste arkiveksemplarene kan bestilles til lesesalsbruk.

Opplysninger hos andre

Bergens kommuneforhandlinger finnes også ved bl.a. Bergen Offentlige Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Bergen.

Lister og referanser

Arkiveksemplarene finnes i:

  • BBA A-0003 Bergen formannskap (Ad:1-19)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

83 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *