Hva

Fra 1905 ble det adgang til å opprette folkeregister i kommunene. Folkeregisteret i Oslo (Kristiania) ble opprettet i 1906, i Bergen 1912, Drammen i 1914 og Stavanger i 1916. Også Laksevåg fikk folkeregister tidlig.

I 1942 ble det bestemt at folkeregister skulle opprettes i alle kommuner.  Ordningen ble stadfestet ved lov av 1946.  Folkeregistrene var kommunale t.o.m. 1964.  Fra 1. januar 1965 var folkeregistrene statlige.  Samtidig ble likningskontorene overført til staten.

Hvor

Arkivene for den kommunale perioden i folkeregistrene er for Bergen og endel kommuner som ble slått sammen med Bergen i 1972 i stor grad oppbevart på Statsarkivet i Bergen, i tilknytning til den statlige perioden av folkeregisteret.  Noen deler av arkivene er ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Folkeregistrene skal ha opplysninger om navn, fødsel, død, vielse og adresse.  I tillegg kan finnes endel sensitive opplysninger om adopsjon og tap av borgerrettigheter.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 29. april 1905 nr. 3om vedtekter angående folkeregister.
 • Lov 24. juni 1915 nr. 2 om folkeregistre
 • «Lov» 7. mai 1942 nr. 3 om midlertidig endring i bestemmelsene om melding og registrering av fødsler, vigsler og dødsfall.
 • «Lov» 6. august 1942 nr. 1 om endring i bestemmelsene om melding og registrering av fødsler, dødsfall og vigsler.
 • «Lov» 3. september 1942 nr. 1 om folkeregistre.
 • Lov 15. november 1946 nr. 2 om folkeregistre.
 • Rundskriv 23. februar 1948 fra Justisdepartementet inneholdt regler om meldinger til folkeregistrene.
 • Lov 21. juni 1963 nr. 22 om endring i lov 15. november 1946 nr. 2 om folkeregister.

Klausulering og tilgang

Personopplysninger i folkeregistrene er i hovedsak taushetsbelagt i 60 år.  Men enkelte opplysninger har en strengere taushetsplikt.  For opplysninger om adopsjon varer taushetsplikten i 100 år, for opplysninger relatert til helse og straffesaker er taushetsplikten 80 år.

En person vil som sakspart normalt ha tilgang til opplysninger om seg selv.

Litteraturhenvisning

 • Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen:  Administrasjonshistorie og arkivkunnskap.  Kommunene. (1987) s. 50-55.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *