Hva

En av jordstyrenes viktigeste oppgaver var å videreformidle penger til å fremme landbruket lokalt. Søknad om tilskudd, 1919. (BBA:2916:Fb:4).
En av jordstyrenes viktigeste oppgaver var å videreformidle penger til å fremme landbruket lokalt. Søknad om tilskudd, 1919. (BBA:2916:Fb:4).

Ved lov av 19.11 1920 (nr.1) om jordstyrer ble det gjort gjeldende at der i hvert herred, gitt at der var en viss landbruksproduksjon der, skulle være et jordstyre bestående av tre jordbrukskyndige medlemmer med varamenn valgt av herredstyret for tre år om gangen. Dette organets primære oppgave var fra starten å anta en eller om nødvendig flere menn til å planlegge og kontrollere jordyrkingsarbeidet i herredet. I 1929 fikk jordstyrene også i oppgave å hjelpe kommunen med tilveiebringelse av jord og bistå den enkelte eller bureisningslag som søkte jord. I årene etter den andre verdenskrig ble arbeidsoppgavene for jordstyrene etter hvert såpass mange at det i de fleste landkommuner ble opprettet jordstyrekontorer som skulle ta seg av de daglige gjøremålene. Ved kommunesammenslåingen i 1972 ble samtlige jordstyrer i den nye storkommunen gradvis underlagt Bergen jordstyre. Med virkning fra 01.01.1981 ble jordstyrets oppgaver overtatt av staten. I de fleste kommuner, deriblant Bergen, ble det opprettet en ny statlig institusjon, Landbrukskontoret som ble underlagt fylkeslandbrukssjefen. Denne institusjonen og dens arkiver ble igjen tilbakeført til kommunen 01.01.1994.

Hvor

Der finnes jordstyrearkiver fra Bergen, Åsane, Fana, Haus/Arna og Laksevåg. Ellers finnes også tilstøtende informasjon om jordstyrene i arkivene etter: Fana driftskredittlag, Landbrukskandidatlaget i Bergen og Bergen kommune skogreisningsnemda. I og med at de forskjellige jordstyrekontorene var politisk styrte finnes også arkivmateriale i deres respektive herreds og kommunestyrer.

Arkivmaterialet etter Jordstyrets statlige periode 1981 – 1994 skal arkiveres sammen med det kommunale, slik at arkivet danner en ubrutt rekke.

Hvilke opplysninger

Oversikt over hvordan jordbruksarealet har blitt benyttet ved Karl L. Seims gård i Haus herred fra 1939 til 1945. Jordbruksarealet ved bruk over 5 dekar. (BBA:2916:I:1)
Oversikt over hvordan jordbruksarealet har blitt benyttet ved Karl L. Seims gård i Haus herred fra 1939 til 1945. Jordbruksarealet ved bruk over 5 dekar. (BBA:2916:I:1)

Møtebøker, kopibøker, brevjournaler, korrespondanse, gårds- og eiendomsarkiv, diverse dyrkningsprotokoller, protokoller over jordbruksarealet ved bruk over 5 dekar, arealtellinger, tilskuddsøknader og tilskuddsprotokoller (med søknader om tilskudd til bl.a. grøfting, gjødseloppsamlingsanlegg, silo, nydyrking, potetkjeller, vannforsyning, senknings- og uttappingsarbeid, uthus), anvisningsprotokoller (for bl.a. kraftfor, bensin og bygningsmaterialer), regnskapsmateriale, kart og tegninger.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Med unntak av personalmappene ved Bergen kommune landbrukskontoret er arkivaliene fritt tilgjengelig for offentligheten.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Standard prosedyre

Lister og referanser

 • A-0879: Åsane kommune. Jordstyret.
 • A-2915: Fana kommune. Jordstyret.
 • A-2916: Haus/ Arna kommune. Jordstyret.
 • A-2917: Laksevåg kommune. Jordstyret.
 • A-2918: Bergen kommune. Jordstyret.
 • A-2919: Bergen kommune. Landbrukskontoret.

Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *