Hva

Den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45 frembrakte motstandsarbeid av mange slag, fra den daglige holdningskampen til etterretning, sabotasje og militære aksjoner. Flere illegale grupper arbeidet med utgangspunkt i Bergen.

Okkupasjonsårene 1940 – 1945 er en markert periode i byens historie. For å dokumentere for ettertiden hvordan disse årene forløp, med tysk okkupasjon, nazifisert styre, motstandsarbeid, matmangel og rasjonering, bombing og blending, sabotasje og straffereaksjoner mmm, har det vært innsamlet materiale i regi av to forskjellige kommunale okkupasjonshistoriekomiteer.  I tillegg er det materiale i mange ordinære arkiver som kaster lys over denne tiden.

Hvor

Innsamlet materiale fra okkupasjonshistoriekomiteene finnes i Motstandsarkivet. Her finnes også mange andre samliinger som er innkommet senere.

Motstandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom veteranorganisasjonene i Bergen, Bergen Forsvarsforening samt byens arkivinstitusjoner. Fysisk er samlingene lagt til Bergen Byarkiv.

En oversikt over annet materiale om krigstiden er gitt i artikkelen De ukjente krigsarkivene av Arne Skivenes

Hvilke opplysninger

Motstandsarkivet har opplysninger om en lang rekke emner, hendelser og personer fra Bergen og Hordaland i krigsårene.

Mye av materialet består av rapporter eller beretninger som er skrevet ned i ettertid, men det finnes også mye originaldokumentasjon fra krigens dager.

Kortregistre (alfabetisk og systematisk) over materiale innsamlet av Okkupasjonshistoriekomiteen I finnes i komiteens arkiv, A-2848.001/Y/2-3. Tilsvarende for Okkupasjonshistoriekomiteen II finnes i A-2848.002/Y/54.

Klausulering og tilgang

Det aller meste materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Materialet bestilles pr epost med henvisning til listene i Motstandsarkivet. Se nedenfor.

Litteraturhenvisning

Det vil føre for langt å gi en fyllestgjørende bibliografi over litteratur om krigstiden i Bergen. En slik fortegnelse finnes i Okkupasjonshistoriekomiteen II, A-2848.002/Y/1.

En samlende beskrivelse finnes i bokverket som baserer seg på Okkupasjonshistoriekomiteenes/Motstandsarkivets materiale, nemlig

  • Greve, Tim: Bergen i krig, bind I – II. Bergen.

Nettpresentasjoner av noen dramatiske enkeltdokumenter fra materialet:

  • Skivenes, Arne: I hemmelighet … (Nettpresentasjon fra Evidence! Europe reflected in Archives, 2000)
  • Ryymin, Teemu: Smakebiter fra Motstandsarkivet.

Opplysninger hos andre

Illegale aviser innsamlet av Okkupasjonskomiteen I befinner seg pt på UIniversitetsbiblioteket i Bergen.

Lister og referanser

Listene fra Motstandsarkivet finnes under Byarkivets hjemmesider (klikk Motstandsarkivet og følg anvisningene videre). Listene har en egen elektronisk bestillingsfunksjon.


Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *