Hva

Like siden 1. aug 1821….

Med bidragsinnkreving menes gjerne innkreving av barnebidrag. Bidraget er som oftest fastsatt av det offentlige gjennom bidragsfogden (nå Trygdekontorene, NAV) og utbetales til den av foreldrene som har hovedomsorgen. Den som betaler er bidragspliktig, den som mottar er bidragsberettiget. Den vanligste måten å betale bidrag på er at Staten forskotterer det til en hver tid gjeldende bidragsbeløp til bidragsmottaker. Den bidragspliktige betaler så tilbake til Staten. Det er også mulig for partene å inngå privat avtale.

Hvor

A-1836 Bergen kommune. Bidragsfogden. Ytterår for bidragsmapper er 1914 – 1992, men de eldste foreleggsprotokollene er fra 1892.

Hvilke opplysninger

I saksmappen finnes fastsettelse av farskapet som enten er fastsatt ved dom eller ved at faren tilkjennegir farskapet ved å undertegne farskapsforelegget. Det finnes oversikt over arbeid og inntekt og ut fra dette fastsettes bidragsummen. Videre finnes regnskapsbilag og korrespondanse. Fra 1996 skjer all saksbehandling ved de lokale trygdekontorene/NAV. Statens innkrevingssentral står for innkreving av bidrag, regnskapsoppfølging og avslutting av saker.

Lover mv. knyttet til emne

De mest sentrale lovene er:

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Bidragsopplysninger generelt er klausulert. Forskere må innhente tillatelse fra vedkommende departement, i henhold til forvaltningslovens § 13d. Statens innkrevningsentral har tilgang til materiale for regnskapsoppfølging. Skifteretten har tilgang til materiale for å finne ut arveforhold i forbindelse med dødsfall og skifte. For andre gjelder:

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlige henvendelse.

Opplysninger hos andre

Det kan være opplysninger om bidragsforhold ved Statsarkivet i Bergen i lensmannsarkivene der.

Lister og referanser

  • A-1836 Bergen kommune. Bidragsfogden
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *