Hva

Fødselstidspunkt er betegnelsen for det klokkeslett man er født. Opplysningene brukes for det meste til fremstilling av horoskoper, men kan også ha andre viktige betydninger for den det gjelder.

Hvor

Fødselstidspunktet er en av opplysningene i fødselsmeldingen som jordmor fyller ut når en fødsel er overstått. Fødselsmeldingen ble sendt til helseansvarlige i vedkommende kommune. I Bergen helseråds arkiv er det bevart fødselsmeldinger fra tidsrommet 1902 – 1950. Det er også fødselsmeldinger i enkelte av arkivene etter helserådene i de tidligere omegnskommunene til Bergen.

Fødselstidspunktet finnes også i fødejournalen. Ved byarkivet har vi kun fødejournaler fra Sandviken Sykehus (Lasarettet i Sandviken) fram til 1965.

Hvilke opplysninger

Fødselstidspunktet er ofte gitt som eksakt klokkeslett, men kan også være mer omtrentlig.

Lover mv. knyttet til emne

Plikten til å føre fødselsmeldinger og sørge for at fødsler ble registrert, fulgte tidligere av Jordmorlovene, se kapittel om fødejournaler.  I dag er det er Lov om helsepersonell som regulerer dette, se spesielt forskrifter om medisinsk fødselsregister kapittel 2, som regulerer leger og jordmødres føring og behandling av fødselsmeldingene.

Klausulering og tilgang

Part har rett til innsyn i egne opplysninger, for andre er fødselsmeldingene taushetsbelagt. Se for øvrig  Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Fødselsmeldingene i seg selv er regnet som personregister. Den fødende kan få kopi av fødselsmelding som vedrører henne. Den fødte har rett til opplysninger om fødselstidspunkt, og andre opplysninger direkte om seg selv. Den fødte har ikke automatisk rett til opplysninger som regnes som personsensitive for mor.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Det kreves skriftlig forespørsel. Husk å oppgi mors navn og fødselsdato/-år.

Opplysninger hos andre

Statsarkivet i Bergen har fødejournaler fra Kvinneklinikken i Bergen, øvrig finnes ved sykehuset. Ellers finnes det fødejournaler ved Betanien sykehus. Fødejournaler fra B-sykehuset på Laksevåg er oppbevart ved Kvinneklinikken.

Lister og referanser

  • BBA A-2047 Sandviken sykehus (Lasarettet)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *