Hva

Absalon Pederssøn Beyer (1528‑75) var lektor og prest i Bergen. Hans dagbokopptegnelser 1552‑72 gir viktige glimt av dagligliv og kulturliv i byen.

Hvor

O Bergen Bergen, naar vilt du engang afflade … Fra avskriften av Absalon Pederssøn Beyers dagbok, innførsel av 19. januar 1567 (egentlig 23. januar)
Ved Bergen Byarkiv finnes en avskrift fra ca. 16‑1700 tallet i De eligerte menns arkiv (A-0527:Ic:2).  Originalmanuskriptet er i den Thottske samling i Det Kongelige Bibliotek i København. Manuskriptet er trykt i flere utgaver, se nedenfor. I håndboksamlingen til byarkivet har boken Dewey nummer 948.37 Ni.

Hvilke opplysninger

Notatene forteller om store og små hendinger i bysamfunnet Bergen, i tillegg til «tidender» forfatteren hører fra andre steder. Absalon beskriver alt fra familiære forhold – uten å komme inn på svært personlige beretninger, og pest, branner, fiske, handelsforhold, kriminalitet, avstraffelser, kongebesøk, forholdet til hanseatene, osv. Absalon kommer også med en rekke opplysninger om den nordiske syvårskrigen.

I avskriften som finnes på byarkivet er ikke dagboken gjengitt i sin helhet. Enkelte passasjer er nærmest ordrett gjengitt, andre i sammendrag. Ortografi kan avvike.

Problemer

Avskriften som finnes i De eligerede menns arkiv inneholder en del avvik og nedkortinger i forhold til originalen.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Originalmanuskriptet er i den Thottske samling i Det Kongelige Bibliotek i København.

Digitalisert materiale

Dokumentasjonsprosjektet har lagt en utskrift av dagboken ut på internett.


Skrevet av

11 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *