Hva

Med personarkiver mener vi arkiver etter enkeltpersoner eller familier. De fleste personarkivene som er bevart stammer fra personer med en viss posisjon i samfunnet: politikere (hos oss: en del ordførere), vitenskapsmenn (f.eks. Aksel Sømme, Kristian Bjerknes), kunstnere, forfattere (f.eks. Albert Henrik Mohn), næringslivsledere osv. Men det er også bevart en rekke arkiver etter mennesker som ikke har gjort seg spesielt bemerket.

Mange av personarkivene ved Byarkivet stammer fra Motstandsarkivet, og omhandler forhold under annen verdenskrig.

Det kan noen ganger være vanskelig å trekke grensen mellom personarkiver og arkiver etter personlige bedrifter eller selvstendige næringsdrivende. I fortegnelsen nedenfor er de fleste slike tatt med, bortsett fra arkitekter, leger og nordlandshandlere, der det vises til fortegnelse under Arkitekttegninger og Bedrifter.

Hvilke opplysninger

Innholdet i personarkivene varierer svært. Ofte vil en kunne finne arbeidsdokumenter og manuskripter knyttet til arkivskapers yrke eller interessefelt. En kan også finne rent personlige dokumenter, som private brev, fotografier, regnskaper etc.

Klausulering og tilgang

En god del av personarkivene er fritt tilgjengelige, for enkelte må tillatelse fra familien innhentes. I en del tilfellere vil dokumentert vitenskapelig bruk kunne tillates.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Det bes om skriftlig henvendelse ved brev eller epost for tilgang til personarkivmateriale.

Problemer

Mange av personarkivene er godt ordnet, og med gode lister. Andre igjen kan være helt ustrukturerte. Det er flere personarkiv som er avlevert til oss som en bunke papirer i en plastpose. Vi synes dette er adskillig bedre enn at materialet går tapt, men det er ikke alltid ressursene er til stede for å få orden på slikt materiale innen rimelig tid.

Opplysninger hos andre

Mange viktige personarkiver med relevans for Bergen er oppbevart i Universitetsbiblioteket i Bergen, Manuskriptsamlingen.

Lister og referanser

For noen av personarkivene finnes det gode lister, andre er uten lister. Nedenfor er vedlagt en fortegnelse over personarkiver som oppbevares ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *