Hva

Bergens guttehjem, Garnes. Legg merke til guttene som står oppstilt i veien. (Fotograf ukjent)

Bergens guttehjem, Garnes ble opprettet som stiftelse den 04.11.1878. Som så mange andre stiftelser gitt av private givere, hadde den en ideell målsetting. Tiltaket hadde sitt utgangpunkt i foreningen «Enkens skjerv» som bestod av kvinner og menn som i 1870-årene møttes til «Guds ords læsning og betraktninger og bøn». Formålet med foreningen var først og fremst å hjelpe fattige enker, men på en årsfest i 1874 ble det tatt initiativ til å ta seg av «faderløse barn». Det ble satt i gang pengeinnsamling sommeren 1875, og i midten av november 1878 ble barnehjemmet åpnet i Nagelgaten på Nordnes. 

I årene som fulgte var institusjonen på flyttefot. Først til Strandgaten i 1879, så til Sandbrogaten i Dreggen i 1880. I 1886 fikk stiftelsen kjøpt en eiendom på Møhlenpris, men til tross for utbygginger, ble denne eiendommen også fort for liten. I 1889 blir det, i følge årsmeldingen for dette året, vurdert å  flytte institusjonen ut av byen og legge et gårdsbruk til denne. Som det heter i årsmeldingen, til «et heldig beliggende, hensiktsmessig og vakkert sted» i nærheten av byen. Dermed ble en eiendom på 114 mål utmark av gården Garnes i Haus kommune kjøpt. Byggearbeidet tok til 1904 og i september 1905 flyttet guttehjemmet til Garnes. Bygningskomplekset ble tegnet av arkitekt Schak Bull.

Guttehjemmet ble administrativt underlagt Bergen skolestyre i 1961 som et resultat av folkeskoleloven av 10.04.1959. Hjemmet var et skolehjem og dermed ble institusjonen mer lukket enn et vanlig barnehjem der barna gikk på vanlig skole og var utenfor institusjonen store deler av dagen.

Driften ved Bergen guttehjem ble innstilt fra januar 1973. Bygningene brant ned i 1983, og eiendommen ble overtatt av Garnestangen Ungdomshjem.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Bergens guttehjem, Garnes (A-0320).

Vedtak om plassering av barn kan finnes i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

I de kommunale arkivene vil det også finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Hvilke opplysninger

Arkivmaterialet strekker seg fra 1876 til 1974. Materialet gir god oversikt over de administrative forhold gjennom møtebøker, journaler, korrespondanse, personalprotokoller og regnskap. For beboerne finnes det elevmapper ordnet alfabetisk etter navn, men innholdet i mappene kan variere fra god dokumentasjon til å bare inneholde opplysninger om når eleven kom inn i institusjonen og når han reiste der fra. Ellers finnes tegninger, kart og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Se Barnevern.

Klausulering og tilgang

Klausuleringstiden for personsensitivt arkivmateriale i barnevernsaker er 100 år, jfr. forskrift til forvaltningsloven § 10.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn i barnevernsaker skal være skriftlige.

Problemer

Deler av arkivet etter guttehjemmet er vannskadet og svært skjørt. Enkelte dokumenter er således sperret for all bruk i original.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

  • BBA A-0320 Bergens guttehjem, Garnes. Lister i byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *