Hva

Kjøttkontrollen fører tilsyn med import av kjøtt. Denne siden er hentet fra en importprotokoll fra 1920.
Kjøttkontrollen fører tilsyn med import av kjøtt. Denne siden er hentet fra en importprotokoll fra 1920.

I annen halvdel av 1800-tallet ble man mer oppmerksom på sammenhengen mellom sykdom og hygiene. Nyvunnen kunnskap pekte på at bakterier i kjøtt og andre næringsmidler gjorde folk syke.

I 1878 ble det ansatt en kommunal dyrlege i Bergen som fikk i oppgave å kontrollere kjøttutsalg og slakterier i Bergensregionen. Kjøttkontrollen var innledningsvis omreisende, men etter at nye retningslinjer kom med loven om kjøttkontroll i 1892 fikk man en permanent base i Kjøttbasaren. Kjøttbasaren var oppført på 1870-tallet for å samle og regulere kjøtthandelen i byen.

Loven fra 1892 krevde offentlig tilsyn med all slakt. Bergen kommunale slaktehus ble derfor oppført i Skuteviken i 1912 for å kunne tilfredstille dette kravet. Dette fikk senere selskap av Hordaland slakteri. Etter at disse slakteriene ble nedlagt har virksomheten til kjøttkontrollen i Bergensområdet dreid seg om kontroll av videreforedling av slakt. Kjøttkontrollen utfører daglig kvalitetssikring av kjøttprodukter. Det testes blant annet for salmonella og radioaktivitet og det legges stor vekt på at opprinnelsen til kjøttet er kjent.

Hvor

Opplysninger finnes i Kjøttkontrollen i Bergens (A-3149) eget arkiv men også i arkivet etter næringsmiddeltilsynet i Bergen og omland (A-2311).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Den offentlige kjøttkontroll i Bergen går over perioden 1919 til 2002 og inneholder blant annet forhandlingsprotokoller, brevjournaler og saksarkiv. Man finner også protokoller og dokumenter om kjøttkontroll og import av kjøttvarer. I perioder var kjøttkontrollen mer underlagt Næringsmiddelkontrollens administrasjon enn andre, og man vil derfor i noen tilfeller måtte bruke begge arkiver for å få fullstendig oversikt.

Lover mv. knyttet til emne

  • Lov 27. juni 1892 nr. 3 om kommunale slaktehus og kjøttkontroll.
  • Lov 9. februar 1940 nr. 1 om offentlig godkjente slaktehus og offentlig kjøttkontroll.
  • Lov 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll.

Se også lovene for stikkordet «Næringsmiddelkontroll»

Lister og referanser

  • Bergen kommune. Næringsmiddelkontrollen (A-2311).
  • Bergen kommune. Kjøttkontrollen ( A-3149)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *