Hva

Prøveresultater fra Radon-målinger ved Haukeland sykehus

Radon er en radioaktiv edelgass som dannes når Radium brytes ned. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i luft innendørs. Dette fordi mange av bygningene våre står på områder med bergarter som inneholder Radium. Radium henfaller til Radon som siver opp gjennom fjellet til overflaten og inn i bygningene våre. Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft (etter røyking). I boliger med en radonkonsentrasjon i oppholdsrom på mellom 200 og 400 Bq/m3 anbefales det å iverksette enkle og billige tiltak for å redusere konsentrasjonen. Dersom konsentrasjonen overstiger 400 Bq/m3 bør man gjennomføre mer gjennomgripende tiltak. I Bergen kommune begynte man for alvor arbeidet med å kartlegge radonforekomster i inneklima i offentlige bygg på slutten av 1980-tallet. I løpet av 90-tallet har slike projekter fortsatt og man jobber nå aktivt med å sikre at radonforekomster i inneklima ikke overstiger godkjent nivå.

Se også Næringsmiddelkontroll.

Hvor

I arkivet etter Næringsmiddelkontrollen i Bergen kommune finnes målinger av radonkonsentrasjon i inneklima fra 1989 og 1990. Det finnes også spredte opplysninger om radon og radonmålinger i arkivet etter kommunalavdeling helse og sosiale tjenester (HOST).

Hvilke opplysninger

Målingene i Næringsmiddelkontrollens arkiv er for det meste fra barnehager, men det finnes også målinger fra andre kommunale bygg. I arkivet etter HOST kan en finne en prosjektbeskrivelse for radonkartlegging i Bergen fra 1995.

Lover mv. knyttet til emne

Det finnes flere lover og forskrifter hvor det stilles krav om beskyttelse mot radon. Slike bestemmelser finnes i:

Lister og referanser

  • Bergen kommune. Næringsmiddelkontrollen (A-2311: N vol. 1, Fab vol. 4 og Fac, vol. 4)
  • Bergen kommune. Helse og sosiale tjenester (HOST) (A-2945: Db vol. 64 nr. 4, Dc vol. 103 nr. 14 og Df vol. 113, nr. 2)
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *