Hva

Opprinnelig var Hansadagen det øverste organet for Hansaforbundet. Det var en nokså løs organisasjon, uten faste møter og uten egentlig juridisk makt. Men den som ikke fulgte opp vedtak kunne bli ekskludert fra forbundet. Hansaforbundet ble administrert fra Lübeck. Den første Hansadagen ble trolig holdt i 1356, og den siste i 1669. Da var allerede forbundet sterkt svekket. Forbundet ble fra da av administrert av Lübeck, Hamburg og Bremen i fellesskap.

I moderne tid er Hansadagene tatt opp igjen som et fellesarrangement mellom ca 100 tidligere hansabyer. Arrangementet består av seminarer og konferanser, markeder og kulturinnslag. De første moderne hansadagene ble holdt i 1980. Arrangementet er i ferd med å få en fastere form med utgangspunkt i et moderne Hansaforbund med Lübeck igjen som førende by. Bergen har jevnlig deltatt på arrangementene for å fremme byens næringsinteresser og å promotere Bergen som reisemål, og sto som arrangør i 1996. I et par dager var byen preget av et stort marked, seminarer, og kulturinnslag, der spesielt Bergen Byspills fire forestillinger ble lagt merke til.

Neste gang Bergen skal arrangere Hansadagene blir i 2016. 

Hvor

Materiale om Hansadagene i 1996 finnes først og fremst i arrangementskomiteens arkiv, men det vil også være informasjon i arkivene etter Formannskapet og Kommunalavdeling fritid og kultur.

Materiale om Bergens deltakelse de øvrige årene finnes i arkivene etter Kommunalavdeling fritid og kultur samt Formannskapet.

Hvilke opplysninger

Arkivmaterialet gir informasjon om organisasjon, økonomi, arrangementer, presseomtale mm.

Lister og referanser

  • A-2711 Hansadagene i Bergen 1996
  • A-1809 Bergen kommune. Formannskapet 1972 – 2000
  • A-1162 Bergen kommune. Kulturseksjonen (1972 – 1984)
  • A-2969.03 Bergen kommune. Kom.avd. fritid og kultur 1984 – 1990. Kulturavdelingen
  • A-2969.11 Bergen kommune. Kom.avd. fritid og kultur 1991 – 1999 Fellesarkivet.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *