Hva

Kart over strøket Stølen-Ladegården-Rothaugen, se også kart over strøkinndeling i dag.

Stølen, Ladegården og Rothaugen er  gamle boligområder der den eldste delen av området er bygget rundt den gamle postvegen fra Bergen til Trondheim (Ladegårdsgaten). Bebyggelsen der er preget av små trehus, mens hovedtyngden av bebyggelsen i resten av området er «skorsteinshus» fra perioden 1890-1900.

Da byfornyingsprosjektet i regi av Institutt for Byfornying A/S, Bergen startet i området i 1981 var fokuset i stor grad rettet mot å verne helheten i området og således ta vare på den gamle bebyggelsen. Gjennomføringen av en boligundersøkelse i området viste vilje for nettopp dette og det ble satt i gang et omfattende utbedringsprosjekt i både privat og offentlig regi. Trafikkerte gater skulle bli til gatetun og lekearealer, boligene skulle få oppgradert standard, fremmedparkering skulle fjernes og det ble planlagt parkeringshus til beboerne i området. Nærmiljøet skulle bli ivaretatt og skoler, barnehager, eldrehjem og nærbutikker skulle bli en del av gatebildet. Bare et fåtall av husene var planlagt sanert og det med tanke på brannsikkerhet og fremkomst.

Området fikk et generelt utbedringsprogram slik at samtlige eiendommer skulle få adgang til lån i Husbanken. Slik sett kunne private få råd til å utbedre ved at huseierne fikk øremerkede lån til konkrete tiltak. IBBs rolle ble å koordinere rådgivningen til den private utbedringen og gjennomføringen. Der utbedringen ikke lot seg gjøre skulle IBB ta over eiendommen og eventuelt bygge nytt.(Se også rehabilitering)

Hvor

Opplysninger vedrørende moderniseringen av Stølen-Ladegården-Rothaugen vil en finne i arkivet etter Institutt for Byfornying A/S. En vil også finne opplysninger  i byggemeldinger, reguleringsplaner, arkivene etter Bergen Bygningsråd, Det Antikvariske register for Bergen, Byggesaksavdelingen i Bergen kommune, Bergens Kommuneforhandlinger og i Formannskapsarkivet.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter IBB inneholder en god del materiale omkring moderniseringen av Stølen-Ladegården-Rothaugen. Strøks- og prosjektplaner, beboerundersøkelser, arbeids- og plantegninger, samt fotografier og lysbilder.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er i vesentlig grad tilgjengelig for allmennheten, men i den grad beboermapper og korrespondanse inneholder personlige opplysninger er dette klausulert.

Lister og referanser

  • A-2770 Institutt for Byfornying A/S
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *