Hva

Søre Kleivesmauet

Fjellsiden Nord var det første rehabiliteringsprosjektet som ble satt i gang i regi av det nye Institutt for Byfornying A/S. Tre av de fire områdene var i utgangspunktet strøk som var utredet med tanke på sanering, men som nå ble satt nytt fokus på gjennom modernisering og rehabilitering. De fire rehabiliteringsstrøkene på Fjellsiden strakte seg fra Jens Rolfsens gate i nord til Steinkjellerbakken i sør. Strøk 37, 38 og 39 ble modernisert i første rekke, mens strøk 43 ble etter hvert utvidet og kalt moderniseringsstrøket Stølen-Ladegården-Rothaugen.

Det ble i forbindelse med prosjektet satt i gang en stor brukerundersøkelse som skulle gi bakgrunnsmateriale for utarbeidelsen av tiltaksforslagene. Undersøkelsen viste at hensynet til boligmiljøet måtte prioriteres. Kommunen og Institutt for Byfornying A/S fant det forsvarlig og tjenlig at den eksisterende bebyggelsesstrukturen ble grunnlaget for forbedringsplanene i området. De mente at innenfor dette mønsteret ville det være mulig å gi boligene i de enkelte strøk tilfredsstillende forhold.

For beboerne var konflikten mellom bil og rekreasjonsbehov det mest presserende problem å løse. Det ble vedtatt at boligsonene skulle bare belastes av egen bolig- og næringstrafikk, mens gjennomgangstrafikken skulle overføres til fjernveiene.

I tillegg til de fire strøkene som ble utredet i første rekke, ble etter hvert flere områder på Fjellsiden Nord behandlet i bystyret. Krokenkvartalet (oktober 1981), Meyermarken (februar 1982), Skansenområdet (juni 1981), Skuteviken (november 1982), Sandviksboder (november 1982) og Vetrlidsalmenningen/Nedre Stølen som var under planlegging i 1982-83.

Hvor

Oversiktskart over moderniseringsstrøkene på Fjellsiden.

Opplysnnger vedrørende moderniserings-prosjektene på Fjellsiden Nord finner en i arkivene etter Institutt for Byfornying A/S, Bergen A-2770).

Hvilke opplysninger

I arkivet etter Institutt for Byfornying A/S, Bergen vil en, vedrørende moderniseringsprosjektene på Fjellsiden, i særlig grad finne strøks- og prosjektplaner, beboerundersøkelser, korrespondanse, arbeidstegninger, samt noe foto.

Klausulering og tilgang

Det meste av arkivet etter Institutt for Byfornying A/S, Bergen, vedrørende Fjellsiden Nord, er tilgjengelig for allmennheten. Beboerundersøkelsen og korrespondanse der personopplysninger kommer frem er likevel klausulert.

Lister og referanser

  • BBA A-2770 Institutt for Byfornying A/S. Lister finnes i byarkivets eksedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *