Hva

Riving av Nonneseterkvartalet
Riving av Nonneseterkvartalet

Nonneseterkvartalet er området mellom jernbanestasjonen og Bygarasjen. I middelalderen tilhørte området Nonneseter kloster, og fra begynnelsen av 1500-tallet var området en del av Vincens Lunges residens, Lungegården.

På begynnelsen av 1990-tallet var det bare et par kvartaler igjen av den gamle bebyggelsen av skorsteinshus fra slutten av 1800-tallet tilbake på Nonneseter. Etter byggingen av Bygarasjen lå disse bygningene i klem mellom jernbanestasjonen og parkeringsanlegget. IBB vurderte de fleste bygningene i området til å være saneringsmodne. Leilighetene på Nonneseter tilfredsstilte ikke datidens boligstandard, på lik linje med leiendommer i områder som Nedre Nygård, Marken, Solheimsgaten sør og Damsgårdsveien nord. Standarden i området forfalt etter at kommunen vedtok rådighetsinnskrenkning for leiegårdene.

Kommunen ønsket å bruke området til næringsvirksomhet, og IBB arbeidet derfor med å sanere området. Første steg i dette arbeidet var derfor å kjøpe opp eiendommene i området. Dersom IBB og huseierne ikke oppnådde enighet, ble det utstedt skjønn, og prosessen med å overdra eiendommen til kommunene havnet dermed i rettssystemet.

Vedtaket om å rive kvartalet ble møtt med en god del protester fra beboere og andre personer som fryktet sosial nød som følge av at de kommunale utleieboligene i området ble revet. I dag ligger Statens hus på Nonneseter, omtrent der hvor de gamle skorsteinshusene tidligere lå.

Hvor

Opplysninger om saneringen av Nonneseterkvartalet finnes i arkivet til IBB, A-2770, spesielt under serien Maa.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder korrespondanse mellom Institutt for byfornying, Bergen, beboerne og kontraktører. Det finnes også tilstandsvurderinger av eiendommene og rapporter for området.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er i utgangspunktet fritt tilgjengelig. Materiale som inneholder opplysninger som er av privat karakter er imidlertid klausulert.

Lister og referanser

  • Institutt for byfornyelse, A-2770.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *