Hva

Priskurant for 1. stevne 1848

Priskurant betegner oftest en liste over løpende, gjengse priser.

Innenfor nordlandshandelen var priskuranten et konkurranseregulerende middel, en avtale kjøpmennene gjorde seg imellom. Det spesielle ved denne var at den regnet minimumspris for varene nordfra og maksimumspris for de varer man selv solgte. Systemet åpnet dermed for en viss rabattordning overfor gode kunder, men ikke for utnyttelse av gjeldsbåndet til å ta ublu priser. Priskuranten var en avtale handelsmennene imellom, kundene hadde ingen innflytelse på dette.

Hvor

Priskurant for 2. stevne 1848

Priskuranter finnes i arkivene etter Det norske Kontor (1842 – 1880) og  Johan Wilhelm Olsen (1870 – 1876).

Ellers finnes en meget rik prisdokumentasjon vedr. nordlandshandelen i nordfarkladdene.

Hvilke opplysninger

Priskurant for 1. stevne 1849.

Priskurantene for nordlandshandelen ble satt opp to ganger hvert år, en for hvert stevne. De inneholder lister over alle de vanligste inn- og utgående varene, de relevante måle- og vektenhetene for disse, og de avtale prisene. Inngående varer er forskjellige kvaliteter av tørket torsk, sei og lange, samt rogn, tran, sild mm. Utgående varer er korn, mel, tauverk, angler, tobakk, brennevin, krydder osv.

Priskurantene følger et trykt skjema, det er kun prisene som er fylt ut med hånd. De er dermed lettere å tilegne seg for en moderne bruker enn mesteparten av det håndskrevne arkivmaterialet fra nordlandshandelen. Priskurantene vil dermed kunne være et støttepunkt i tolkning av vanskelig leselige punkter i f.eks. nordfarkladder, gesellkladder og hjemsedler.

Problemer

Priskuranten kan være en god hjelp til problemløsning i forhold til andre kildetyper i nordlandshandelen. Den gir i klartekst de vanligste varetypene, samt de måle-og vektenheter som er aktuelle for dem. Dette opptrer ofte i forkortet form i selve kildene.

Originalt arkivmateriale fra nordlandshandelen byr nemlig på flere problemer: De er håndskrevet med gotisk håndskrift, noen ganger på tysk, og noen ganger med stor hast. De inneholder forkortelser for mål, vekt, mynt og vareslag som er fremmed for oss i dag. Det kan også finnes interne henvisningskoder til andre bøker. Det kreves altså en del arbeid for å bruke disse kildene. Men det er ikke umulig. Det finnes gode veiledninger både i skrift og i mål, vekt og varekunnskap. I tillegg til priskuranten nevnes spesielt Axel Coldevin: Næringsliv og priser i Nordland 1700 ¿ 1880. Det Hanseatiske Museums Skriftserie nr. 11. Bergen 1938.  På s. 166 – 171 finnes oversikter og forklaringer på gammel mål og vekt, og på s. 172 – 198 gis en inngående beskrivelse av alle de mest brukte vareslagene, både fiskeprodukter og forbruksvarer.

Lister og referanser

  • BBA A-0585 Det norske Kontor. Priskuranter 1842 – 1880.  (A-0585:Rd:1-2)
  • BBA A-0617 Johan Wilhelm Olsen. Priser og kuranter 1870 – 1876. (A-0617:Hd:1)
  • For oversikt over nordfarkladder, se Nordfarkladder.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *