Hva

Eiendomsskjema

Solheimsgaten sør var et av tre utvalgte sentrumsstrøk som Bergens Saneringsinstitutt i 1969 anbefalte kommunen å totalsanere. De andre to strøkene var Damsgårdsveien nord og Marken. Strøket var avgrenset av Solheimsgaten, Løbergsveien, Skrivergaten og Michael Krohns gate. Området som kommunen ønsket å sanere omfattet også deler av BMVs eiendom, «Dongen».

Solheimsgaten sør besto for det meste av trehus som etter datidens boligstandard var elendig. Kommunen ønsket å bygge boliger som tilfredsstilte datidens krav, i tillegg til at de ønsket å heve utnyttingsgraden for strøket. Saneringsarbeidet startet opp på slutten av 1970-tallet og var sluttført i løpet av første halvdel av 1980-tallet. Da var det bygget nye boligbyggelagsboliger, alderspensjonat og næringsbygg på det sanerte området.

Hvor

Opplysninger om saneringen av Solheimsgaten sør finnes i arkivet til IBB, A-2770, spesielt under serien Ia.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder korrespondanse mellom IBB, beboere og kontraktører. Det finnes også tilstandsvurderinger av eiendommene, utredninger, reguleringsplan, kart og plantegninger for området.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er i utgangspunktet fritt tilgjengelig. Materiale som inneholder opplysninger som er at privat  karakter er imidlertid klausulert.

Litteraturhenvisning

For en skjønnlitterær beskrivelse av områdene rundt «Dongen» på 1950-tallet anbefales Stig Holmås: «Guttene fra Markegaten».

Lister og referanser

  • Institutt for byfornyelse, A-2770.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *